OVERRAKKELSE AF MEDALJE TIL SECHER SCHMIDT

OVERRÆKKELSE AF MEDALJE TIL SECHER SCHMIDT I forbindelse med Republikken Kroatiens prasidents Ivo Josipovic's beslutning om at tildele honorar generalkonsul for Republikken Kroatien i Kongeriget Danmark (med sade i Aarhus), Hans Secher Schmidt, udmarkelsen Prins Branimirs Orden med kade (Red Kneza Branimira s ogrlicom), for etablering og udvikling af gode forhold mellem Republikken Kroatien og Kongeriget Danmark, med sarligt fokus på bilateralt erhvervsmassigt samarbejde, er der den 14. marts 2012 afholdt en ceremoni i forbindelse med overrakkelsen af Prins Branimirs Orden. Ordenen blev overrakt af Udenrigs - og Europaministerens ministersekretar, Hrvoje Marušic, som udsendt for Republikken Kroatiens prasident og som var på officielt besog i Danmark.

OVERRÆKKELSE AF MEDALJE TIL SECHER SCHMIDT I forbindelse med Republikken Kroatiens prasidents Ivo Josipovic's beslutning om at tildele honorar generalkonsul for Republikken Kroatien i Kongeriget Danmark (med sade i Aarhus), Hans Secher Schmidt, udmarkelsen Prins Branimirs Orden med kade (Red Kneza Branimira s ogrlicom), for etablering og udvikling af gode forhold mellem Republikken Kroatien og Kongeriget Danmark, med sarligt fokus på bilateralt erhvervsmassigt samarbejde, er der den 14. marts 2012 afholdt en ceremoni i forbindelse med overrakkelsen af Prins Branimirs Orden. Ordenen blev overrakt af Udenrigs - og Europaministerens ministersekretar, Hrvoje Marušic, som udsendt for Republikken Kroatiens prasident og som var på officielt besog i Danmark. Overrakkelsesceremonien blev afholdt ved en reception, arrangeret af Kroatiens Ambassade i galleri Langelinieparkens foyer i Aarhus, under tilstedevarelse af honorar generalkonsul Secher Schmidts familiemedlemmer, nogle andre landes honorare konsuler, indbudte gaster fra erhvervs- og kulturlivet i Aarhus og omegn samt forbindelsesofficerer mellem det danske Udenrigsministerium og Kroatiens Ambassade hvis område er organisering af minister- og andre EU moder under det danske EU formandskab, som den dag befandt sig i Aarhus.

Press releases