OPGAVER SOM VEDRORER KULTUR, UDDANNELSE, VIDENSKAB OG KROATISKE INDVANDRERE

OPGAVER SOM VEDRØRER KULTUR, UDDANNELSE, VIDENSKAB OG KROATISKE INDVANDRERE Ambassaden stotter lobende kultursamarbejde mellem vores to lande, med henblik på at prasentere Kroatiens kulturarv i Danmark og Island. Den organiserer kulturbegivenheder og optraden med kroatiske kunstnere i Danmark og Island, samt fremmer og stotter alle former for samarbejde på kultur-, uddannelse- og videnskabsområderne. Ambassaden samarbejder intenst med og yder stotte til kroatiske indvandreres foreninger og organisationer i Danmark og Island, isar hvis deres formål er bevarelse og udvikling af kroatisk sprog som modersmål og kroatisk kultur.

Press releases