Minister Grlic Radman med en hilsen i anledningen af Sejr og Fadrelandets ”Thanksgiving Day” samt Dagen for kroatiske forsvarere

I dag husker vi med stor stolthed krigsoperationen Storm, da storstedelen af de besatte statsområder, på denne dag for 25 år siden, blev befriet og derved genintegreret i den kroatiske republik. Mange liv gik tabt, mange blev drabt og mange led under denne fireårige krig - Vi er for altid taknemmelige for disse ofre for fadrelandet. Med militaroperationen blev forudsatningerne for etableringen af fred opnået, en fredelige reintegration af den kroatiske Donau-region blev muliggjort samt krigen i nabolandet Bosnien-Hercegovina blev afsluttet. I dag er Kroatien medlem af de Forenede Nationer, Den Europaiske Union og NATO samt mange andre internationale organisationer. Kroatien er anerkendt i Europa såvel som i hele verden for sin politik om at stotte fredsskabende processer samt skabe partnerskaber på tvars af landegranser og befolkninger. Jeg onsker alle kroater og kroatiske statsborgere i Fadrelandet, såvel som i udlandet, tillykke med Sejr og Fadrelandets ”Thanksgiving day” samt Dagen for kroatiske forsvarere!

Pages