Meddelelse om valgerregistrering til det kroatiske parlamentsvalg

Republikken Kroatiens ambassade i Kobenhavn, i henhold til §29. stk. 1 og §36. stk. 1 i loven om valgerregistrering (NN 144/12, 105/15 i 98/19) giver EN MEDDELELSE OM FORHÅNDSREGISTRERING OG AKTIV VÆLGERREGISTRERING For valgere, hvis bopal er registreret i Republikken Kroatien, og valgere, hvis bopal ikke er registreret i Republikken Kroatien, folgende registrering er mulig ved Republikken Kroatiens ambassade i Kobenhavn: Forhåndsregistrering – for valgere, hvis bopal er registreret i Republikken Kroatien, men onsker at stemme fra ambassaden Aktiv valgerregistrering – for valgere, hvis bopal ikke er registreret i Republikken Kroatien, men onsker at stemme fra ambassaden Dette er nodvendigt for at kunne stemme ved det kroatiske parlamentsvalg, der afholdes d. 4. og 5. juli ved Republikken Kroatiens ambassade i Kobenhavn. Ansogningen for aktiv valgerregistrering behoves ikke blive indsendt af valgere der har fået udstedt et identifikationskort med information om bopal udenfor Republikken Kroatien, medmindre de onsker at stemme fra et andet land (som afviger fra adressen på identifikationskort, dvs. hvis det afviger fra adressen oplyst til de kroatiske myndigheder), gennem en diplomatisk mission eller et konsulat, eller i Republikken Kroatien. Valgere kan både forhåndsregistrere og aktivt registrere sig til valget i Kongeriget Danmark ved den kroatiske ambassade senest onsdag d. 24. juni 2020. Samme dato gor sig galdende for eventuelle andringer eller annullering af anmodningen om forhåndsregistrering eller aktiv valgerregistrering. Anmodningen om forhåndsregistrering og aktiv valgerregistrering indsendes personligt til den kroatiske ambassade i Kobenhavn enten via post, fax eller mail vedlagt en kopi af det kroatiske pas eller identifikationskort. Alle valgere kan, indtil d. 24. juni, 2020, kontrollere deres registrering i registeret over valgere tilgangeligt gennem statsadministrationen, de kroatiske diplomatiske missioner og konsulare kontorer eller gennem e-Gradani, hvor det også er muligt at anmode om andringer i tilfalde af forkerte oplysninger.

Press releases