KROATIEN SET FRA LUFTEN i ARHUS RADHUSET

Fotoudstillingen "Kroatien set fra luften" af Davor Rostuhar, vises fra den 19. til den 30. april i Århus Rådhusets atrium. Der er tale om et udvalg af 25 fotografier (ud af i alt 200) som er 120 x 80 cm. De er fremstillet som en del af projektet "Kroatien set fra luften" gennemfort af Ekspeditions- og kulturklubben i Kroatien i samarbejde med tidsskriftet National Geographic. Fotografierne viser Kroatiens natur- og kulturarvs forskellige vardier, både de kendte og de ukendte. Ekspeditions- og kulturklubben drives af tanken om at tingene forst skal undersoges og dokumenteres for at vi kan lare dem at kende; forst når vi kender dem kan vi forstå dem; forst når vi forstår dem kan vi holde af dem; og forst når vi holder af dem kan vi bevare dem. Projektets intension er at bidrage til forståelse og beskyttelse af Kroatiens kulturarvs vardier både dem der er knyttet til natur og kultur, og de traditionelle såvel som de moderne. Realiseringen af fotodokumenteringen fra luften af alle dele af Kroatien ved hjalp af sportsfly, helikoptere motoriserede drager, balloner samt droner varede i syv år. Flere informationer om hele projektet kan findes på hjemmesiden www.croatiafromabove.com . Alle udstillede fotografier ledsages af korte informative fortallinger om de viste motiver hvilket yderligere vil knytte de besogende til Kroatien. Udstillingen vil blive åbnet den 19. april kl. 14.00 af Republikken Kroatiens ambassador i Danmark hr. Frane Krnic sammen med Republikken Kroatiens honorare konsul i Århus, hr. Jakob Østervang.

Press releases