Besog hos kroatiske udvandrere i den vestlige del af Danmark den 1. september 2012

Besog hos kroatiske udvandrere i den vestlige del af Danmark den 1. september 2012 Som del af Ambassadens regelmassige kontakter med forskellige grupper af kroatiske udvandrere i Danmark, tilsluttede den midlertidige chargé d`affaires a.i. ved Ambassaden, hr. Kedmenec, sig en gruppe kroatiske udvandrere som samledes i den vestlige del af Danmark, i forbindelse med afholdelsen af en kirkelig messe på kroatisk i Kolding (Jylland, den sydlige danske region), den 1. september 2012.

Besog hos kroatiske udvandrere i den vestlige del af Danmark den 1. september 2012 Som del af Ambassadens regelmassige kontakter med forskellige grupper af kroatiske udvandrere i Danmark, tilsluttede den midlertidige chargé d`affaires a.i. ved Ambassaden, hr. Kedmenec, sig en gruppe kroatiske udvandrere som samledes i den vestlige del af Danmark, i forbindelse med afholdelsen af en kirkelig messe på kroatisk i Kolding (Jylland, den sydlige danske region), den 1. september 2012. Den navnte messe blev afholdt i Skt. Michaels kirke og blev forestået af pater Pero šestak, lederen af HKM (den kroatiske kirkemission) i den nordtyske by Neumünster (Slesvig-Holstein). Tre til fire gange om året leder han messer på kroatisk for kroatiske troende i den vestlige og sydlige del af Danmark. Afhangig af hans muligheder tilbyder han også andre former for sjalelig omsorg for de samme troende. Efter messen fortsatte den kroatiske udvandrergruppe med falles samvar i sognets sal. Her kunne vi fra Ambassaden oplyse de tilstedevarende om forskellige aspekter af Den Kroatiske Ambassades virke, isar om aktiviteter, som er rettet imod de kroatiske udvandrere (konsulatets opgaver, kulturfremstod samt-samarbejde). De tilstedevarende blev også informeret om begyndende afholdelse af konsulatsdage i Aarhus.

Press releases