Alle ikke-nodvendige rejser frarades – med henblik pa kortvarige ophold i Kroatien

I forlangelse af den tidligere anmodning til alle kroatiske statsborgere, der enten midlertidigt eller permanent bor og arbejder i udlandet, anbefales det at de udsatter alle ikke-nodvendige rejser til Republikken Kroatien. Ministeriet for udenrigs- og europaiske anliggender sammen med Hovedkvarteret for civilbeskyttelse i Republikken Kroatien fremhaver vigtigheden af dette. Vi anbefaler at alle kroatiske statsborgere opholder sig på deres bopal for at minimere smittespredning så meget som muligt, og derved mindske smitterisikoen blandt ens omgangskreds. Alle ikke-nodvendige rejser frarådes – med henblik på kortvarige ophold i Kroatien. Vi gor opmarksom på vigtigheden af at alle, der kommer ind i Republikken Kroatien fra andre lande, er bekendte med det obligatoriske karantaneophold i en periode på 14 dage – alternativt skal 14 dage bruges i obligatorisk selvisolering. Det samme vil gore sig galdende når de vender tilbage til landet hvorfra de kom. Vi advarer om hyppige andringer i andre lande, herunder blandt andet regler i forhold til gransekrydsninger eller flyrejser, der kan enten vanskeliggore eller umuliggore at kroatiske statsborgere vender tilbage til det land hvor de arbejder og bor i.

Press releases