29-års jubilæum for international anerkendelse af Republikken Kroatien

Efter at Republikken Kroatiens parlament d. 25. juni 1991 vedtog Republikken Kroatiens uafhængighedserklæring, og efterfølgende, d. 8. oktober 1991, beslutningen om afbrydelsen af al tilknytning til Jugoslavien, blev Kroatien på denne dag, for 29 år siden, en internationalt anerkendt stat. Den international anerkendelse blev opnået under krigen, efter at militære og politistyrker succesfuldt forsvarede det meste af statens territorium mod storserbisk aggression.

D. 15. januar 1992 blev Republikken Kroatien anerkendt af alle tolv medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab samt Østrig, Bulgarien, Canada, Ungarn, Malta, Norge, Polen og Schweiz. Denne anerkendelse havde Slovenien, Litauen, Ukraine, Letland, Island, Estland, Holy See og San Marino allerede tilkendegivet. Ved udgangen af januar 1992 var Kroatien anerkendt af 44 lande, og Kroatien blev efterfølgende, i maj 1992, optaget i De Forenede Nationer. Ved denne lejlighed sagde den første kroatiske præsident, Franjo Tuđman, følgende: ”I dag har Kroatien opnået international legitimitet. Det kroatisk flag, der er helligt for enhver kroat, fordi han netop på grund af flaget har været fordømt og forfulgt, skal fra nu af frit svaje foran FN-bygningen, og over hele verden, og dermed stadfæste den internationale anerkendelse.”
I mere end et kvart århundrede har Kroatien etableret sig internationalt. Kroatien er blevet et medlem af Den Nordatlantiske Alliance, Den Europæiske Union, samt mange andre internationale organisationer, initiativer og processer, og har ydet et betydeligt bidrag til verdensfreden ved at deltage i 19 internationale fredsbevarende operationer.
I dag markerer vi også 23. året for den vellykkede afslutning af den fredelige reintegrationsproces af den kroatiske Donau-region i Republikken Kroatien. Med den fredelige reintegration af den sidste besatte del af statens territorium blev tabet af mange menneskeliv undgået, det er også den mest succesfulde fredsbevarende mission (UNTAES) i De Forenede Nationers historie, og repræsenterer en model for forebyggelse af lignende krisesituationer verden over.Press releases