Vrtec Jesenice „Ustvarimo prostor za vse“- donacija knjig v hrvaškem jeziku

Vrtec Jesenice izvaja projekt „Ustvarimo prostor za vse“, s katerim želi otrokom drugih narodnosti omogociti vkljucevanje v okolje, v katerem živijo, skozi ucenje slovenskega jezika in kulture. V vrtcu so zbrali didakticni material za neposredno delo z otroki, s pomocjo staršev pa so izdelali tudi osnovni slikovni slovar v jezikih drugih narodov. Letos nameravajo odpreti „otroški koticek“ z otroško literaturo v hrvaškem, bošnjaškem, srbskem, albanskem, makedonskem in drugih jezikih. Otrokom drugih narodov želijo približati „njihove domace junake“ v maternem jeziku, slovenskim otrokom pa ponuditi možnost spoznavanja drugih kultur, obicajev in jezikov. Zato so zaprosili Veleposlaništvo Republike Hrvaške za pomoc pri zbiranju literature v hrvaškem jeziku, v cilju spoznavanja in ohranjanja nacionalne identitete. Božena Leš, pooblašcena ministrica v Veleposlaništvu RH v Ljubljani je 14. februarja letos obiskala jeseniški vrtec in si ogledala prireditev, ki so jo izvedli otroci vrtca (pol programa v hrvaškem jeziku), ter v. d. ravnateljici vrtca Vanji Kramar predala literaturo za otroški koticek.

Press releases