Hrvaška je izpolnila vse svoje zaveze iz Memoranduma o Ljubljanski banki, podpisanega leta 2013 v Mokricah, Slovenija jih ni

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške smatra, da so navedbe iz nedavnega sporocila za javnost Urada Vlade Republike Slovenije neutemeljene, predvsem v delu, v katerem se navaja, da je nadaljevanje sodnih postopkov zoper Ljubljansko banko (LB) pred hrvaškimi sodišci kršitev Memoranduma o soglasju med Hrvaško in Slovenijo (MoR), podpisanega v Mokricah leta 2013. Hrvaška je v celoti izpolnila vse svoje zaveze, ki izhajajo iz Memoranduma iz Mokric, Slovenija pa je pravzaprav tista, ki s svojim ravnanjem ta Memorandum krši. Hrvaška je, namrec, inter alia, zagotovila, da hrvaške banke predlagajo ustavitev sodnih postopkov, ki potekajo pred hrvaškimi sodišci. Po drugi strani pa Slovenija, ki se je z Memorandumom zavezala zagotoviti, da bo slovenska Ljubljanska banka soglašala s to ustavitvijo, tega ni storila, posledica tega je nadaljevanje teh postopkov. Velja poudariti, da MoR ne zahteva „ustavitev vseh sodnih postopkov“, kot se to navaja v sporocilu za javnost, temvec zavezuje podpisnici - Hrvaško in Slovenijo -, da zagotovita izpolnjevanje pogojev, da se stranke v posameznih postopkih pred hrvaškimi sodišci, tj. hrvaške banke ZaBa in PBZ ter slovenska banka LB, v vsakem od teh posameznih postopkov dogovorijo o „ustavitvi“ (3. tocka MoR). V tem smislu, ob zavezi, ki jo je prevzela Hrvaška, MoR z izrekom predvideva, da bo „Vlada […] Slovenije zagotovila soglasje za ustavitev LB kot toženca v teh postopkih“. V skladu s hrvaško zakonodajo, ki je bila Sloveniji med pogajanji o MoR in pri njegovem podpisu znana, sodišce lahko odobri ustavitev postopkov samo, ce za to soglasno zaprosijo vse stranke v postopku. Ravno iz tega razloga je bila dolocba o zavezi Slovenije, da zagotovi soglasje LB, tudi prvotno vnesena v MoR. V kolikor bi bila slovenska interpretacija MoR, da se sodne postopke ustavlja ali prekinja z neko vrsto enostranskega akta, pravilna, bi bili privolitev toženca in predmetna dolocba v MoR odvecni. Slovenija ni izpolnila svoje zaveze, da zagotovi omenjeno soglasje LB za ustavitev postopka ter sodišca o tem niti niso mogla odlociti, zaradi cesar so se postopki nadaljevali. Koncno, pravna narava MoR v tem primeru sploh ni relevantna. Kar je pomembno, je razumevanje, ki so ga dosegle podpisnice MoR, in zaveze, ki so jih z njim voljno prevzele.

Press releases