Spominska maša za hrvaške žrtve povojnih pobojev v Crngrobu

V Crngrobu pri škofji Loki je v nedeljo, 28. maja 2017 potekala 17. komemoracija za hrvaške žrtve povojnih pobojev. Komemoracija se je zacela s spominsko mašo, ki jo je vodil starološki župnik in dekan dekanata škofja Loka, dr. Alojzij Snoj, liturgicno slavje pa so povelicali pevci združenja „Hrvaška dedišcina“, pod ravnateljstvom dirigentke Darjane Blace šojat. Po maši je potekala molitev in prižiganje svec pri petih križih, ki oznacujejo grobove, v katerih se nahajajo posmrtni ostanki žrtev, usmrcenih brez sojenja. Grobišca so locirana, niso pa raziskana, zato ocene o številu usmrcenih niso precizne, po izjavah pric pa so bile žrtve vecinoma hrvaške narodnosti, med katerimi so bile tudi ženske in otroci. Med številnimi romarji so bili, poleg clanov združenja „Hrvaška dedišcina“, tudi predstavniki zagrebške HVIDR-e (Skupnost županijskih skupnosti, združenj in clanov hrvaških vojnih invalidov Domovinske vojne v Republiki Hrvaški), ter združenje Vdov branilcev domovinske vojne, kakor tudi g. Želimir Kužatko, preživeli udeleženec in raziskovalec žrtev Križne poti. Župan Obcine škofja Loka, g. Miha Ješe in pooblašcena ministrica v Veleposlaništvu RH Ljubljana, ga. Romana Franulovic-Bušic, sta v spomin na žrtve položila vence pri zadnjem, petem križu.

Press releases