30 let Kulturnega društva Žumberak

Kulturno društvo Žumberak je 28. maja 2017 obeležilo 30. letnico delovanja s priložnostnim programom v Kulturnem domu Janeza Trdine v Novem mestu. Navzoce je nagovoril predsednik društva Milan Car, ki je ustanoviteljem društva podelil priznanja za njihovo dolgoletno delo. Za spodbujanje sodelovanja med dvema sosednjima državama se je društvu zahvalil tudi novomeški župan Gregor Macedoni, ki je posebej izpostavil delovanje društev v negovanju in širitvi zgodovine in kulture žumberškega konca, primarno v obcinah Novo mesto, Metlika in Ozalj. Društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1987, je leta 1991 odprlo v prostorih Osnovne šole v Radoticih svojo stalno muzejsko zbirku, kjer so razstavljeni številni predmeti iz zgodovine Žumberka. KUD Žumberak od leta 1991 izdaja svoj casopis „Žumbercanin“, v okviru društva pa deluje tudi tamburaška skupina, ki neguje izvorno žumberško glasbo. Društvo ima medu svojimi clani tudi nekaj slikarjev ter obcasno razstavlja njihove slike. V okviru slavnostne prireditve ob 30. obletnici so nastopili tamburaši KUD Žumberak, folklorna skupina KUD Žumberak iz Metlike in „Dober dan“ Teater, prireditev pa se je zakljucila s priložnostnim sprejemom. S strani Veleposlaništva RH v Sloveniji se je slavnostne prireditve udeležila pooblašcena ministrica Romana Franulovic-Bušic.

Press releases