POMEMBNO OBVESTILO

Vsi hrvaški potni listi, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja, ne glede na rok veljavnosti, ki je v njih naveden, veljajo za veljavne najvec 30 dni od dneva razglasitve prenehanja epidemije (Zakon o dopolnitvi Zakona o potnih listinah hrvaških državljanov, Narodne novine št. 42/2020, Zakon o dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici, Narodne novine št. 42/2020, Zakon o dopolnitvi Zakona o varnosti v cestnem prometu, Narodne novine št. 42/2020) in se do takrat lahko normalno uporabljajo. Vloge za izdajo nove osebne izkaznice oziroma za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se oddajo izkljucno v Policijskih postajah MNZ RH.

Press releases