POMEMBNO OBVESTILO

Zaradi uvajanja ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa (COVID-19) so vse konzularne stranke dolžne svoj prihod v Veleposlaništvo najaviti preko telefonske številke 01 200 401. Stranke naj s seboj prinesejo svoj kemicni svincnik. V Konzularni oddelek vstopa samo stranka, ki vlaga konzularni zahtevek, brez spremstva. Po vstopu v zgradbo si mora stranka umiti oziroma razkužiti roke. Pred oddajo konzularnega zahtevka je stranka dolžna izpolniti Izjavo, s katero potrjuje, po svojem najboljšem vedenju, da: - nima simptomov okužbe, - ni imela kontaktov z osebami, ki so prenosniki koronavirusa ter da - v zadnjih 14 dnevih ni bivala v državah, kjer je vzpostavljena karantena zaradi korona virusa.

Press releases