Bilateralno sodelovanje med R Hrvaško in R Slovenijo na podrocju obrambe

Bilateralno sodelovanje med R Hrvaško in R Slovenijo na podrocju obrambe V mesecu marcu letos bosta dve delegaciji Ministrstva za obrambo RH v sklopu bilateralnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na obrambnem in vojaškem podrocju obiskali Ministrstvo za obrambo RS in Generalštab Slovenske vojske. Obiska bosta potekala:

Bilateralno sodelovanje med R Hrvaško in R Slovenijo na podrocju obrambe V mesecu marcu letos bosta dve delegaciji Ministrstva za obrambo RH v sklopu bilateralnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na obrambnem in vojaškem podrocju obiskali Ministrstvo za obrambo RS in Generalštab Slovenske vojske. Obiska bosta potekala: ? 08.-09. marca 2006 – obisk delegacije Inšpektorata za obrambo MORH, na celu katerega bo glavni inšpektor za obrambo, generalmajor mag. Mate Obradovic, v Inšpektoratu RS za obrambo ? 13.-14. marca 2006 – obisk delegacije Vojaškega ordinariata RH, na celu katerega bo vojaški ordinarij škof msgr. Juraj Jezerinac, v Vojaškem vikariatu SV

Press releases