7. Gosticevi dnevi

7. Gosticevi dnevi V spomin na opernega pevca Jožeta Gostica so se priceli tradicionalni "7. Gosticevi dnevi". Organizatorja Gosticevih dnevov sta Kulturno društvo Jože Gostic iz Homca in Društvo prijateljev Zagrebške opere iz Zagreba.

7. Gosticevi dnevi V spomin na opernega pevca Jožeta Gostica so se priceli tradicionalni "7. Gosticevi dnevi". Organizatorja Gosticevih dnevov sta Kulturno društvo Jože Gostic iz Homca in Društvo prijateljev Zagrebške opere iz Zagreba. Slovesnost se je zacela 3. marca s koncertom v SNG Operi in baletu v Ljubljani, na katerem so solisti opernih hiš iz Ljubljane in Zagreba izvedli slavne operne arije, nadaljevala pa se je naslednjega dne v Slovenski filharmoniji z izvedbo operete Karla Zellera "Pticar". Naslednjega dne, s pricetkom ob 11 uri, je bila v Cerkvi Marijinega rojstva na Homcu pri Domžalah Sveta maša, ki jo je v spomin na Gostica daroval dr. France Perko, nadškof v pokoju. Ob tej priložnosti je Slovenski komorni zbor pod vodstvom dr. Mirka Cudermana izvedel Brucknerjevo "Mašo št. 2 v e-molu". Zvecer, istega dne, je bil v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah tudi slavnostni koncert solistov Opere HNK iz Zagreba in SNG Opere in baleta iz Ljubljane. Proslava se bo nadaljevala 9. marca v Ljubljani, ko bo v izvedbi SNG Opere in baleta zazvenela Verdijeva "Traviata", koncala pa se bo 16. marca s Slavnostnim koncertom opernih arij, ki jih bodo izvedli slovenski in hrvaški operni solisti v HNK v Zagrebu.

Press releases