Vilniuje pristatyti Kroatijos pirmininkavimo Europos Sajungos Tarybai prioritetai

2020 m. sausio 14 ir 15 dienomis tris kartus buvo surengtas Kroatijos pirmininkavimo prioritetu pristatymas: Europos Sajungos reikalu koordinavimo posedyje LR Vyriausybes kanceliarijoje, Europos Sajungos diplomatiniu misiju vadovams ES atstovybeje ir Europos reikalu komiteto posedyje Lietuvos Respublikos Seime. Pirma pristatyma ambasadorius Krešimir Kedmenec surenge 2020 m. sausio 14 d. Jis vyko eilinio Europos Sajungos reikalu koordinavimo posedyje LR Vyriausybes kanceliarijoje, kurio metu ižangine kalba pasake užsienio reikalu viceministras Albinas Zananavicius, pabrežes, kad Kroatija ir Lietuva sieja nemažai bendru interesu ir bendras požiuris. 2020 m. sausio 15 d., pristatant Kroatijos pirmininkavimo prioritetus Europos Sajungos atstovybeje, Europos Sajungos valstybiu nariu atstovams buvo parodytas Kroatijos pirmininkavimui skirtas filmas. Baigiamasis pristatymas, kurio metu buvo apibendrinti ir praejusio Suomijos pirmininkavimo rezultatai, ivyko 2020 m. sausio 15 d. Seime, susitikime su Europos reikalu komiteto nariais, kuriam vadovavo Gediminas Kirkilas (Seimo vicepirmininkas).

Press releases