Ambasadorius K. Kedmenec aplanke antrojo Kroatijos kontingento parengiamaja grupe Ruklos karineje bazeje

2020 m. sausio 8 d. ambasadorius Krešimir Kedmenec, lydimas patarejo Berislav Živkovic, aplanke antrojo Kroatijos kariuomenes kontingento (2 HRVCON) parengiamosios grupes narius, atvykusius i Ruklos karine baze (Jonavos rajone). Kroatija dalyvauja Vokietijos vadovaujamu NATO priešakiniu pajegu bataliono kovineje grupeje Lietuvoje (eFP BG LTU). Ta proga ambasadorius susitiko su Kroatijos karinio dalinio vadu vyresniuoju leitenantu Robertu Bajanu ir jo kolegomis bei su kovines grupes vadu pulkininku Rouvenu Habelu.

Press releases