Kroatijos kontingento kariu, tarnaujanciu Lietuvoje, piligriminis žygis i Kryžiu kalna

2020 m. birželio 21 d. antrojo Kroatijos kariuomenes kontingento (2.HRVCON), dalyvaujancio NATO tarptautines priešakiniu pajegu bataliono kovines grupes (eFP BG LTU) veikloje Lietuvoje, kariai, kuriems vadovauja kapitonas Robert Bajan, surenge piligrimini žygi i Kryžiu kalna – piligrimystes vieta, esancia šiaures Lietuvoje netoli šiauliu. Kartu su jais piligriminiame žygyje dalyvavo ambasadorius Krešimir Kedmenec, apaštalinis nuncijus Lietuvoje monsinjoras Petar Rajic, NATO priešakiniu pajegu bataliono kovines grupes vadovybes atstovai bei Lietuvos kariuomenes atstovai. Prieš pradedant žygi link bažnycios ir Kryžiu kalno piligrimus pasveikino šiauliu vyskupijos vyskupas monsinjoras Eugenijus Bartulis, o piligrimu bažnycioje šv. Mišias koncelebravo ir votyvini kryžiu palaimino nuncijus monsinjoras Petar Rajic ir Kroatijos kariuomenes kapelionas kun. Mato Vincetic. Mišiose dalyvavo šiauliu vyskupijos generalinis vikaras Saulius Matulis. Po šv. Mišiu piligrimai – Kroatijos kontingento atstovai – kaip ilgalaiki šio ivykio atminimo simboli Kryžiu kalne pastate antra Kroatijos kariuomenes atminimo kryžiu. Kaip ypatingas svecias šv. Mišiose ir votyvinio kryžiaus pastatymo ceremonijoje dalyvavo šiauliu mero deleguotas atstovas, mero pavaduotojas Domas Griškevicius.

Press releases