Europos Sajungos nariu ambasadoriu susitikimas su Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministre

2020 m. birželio 19 d. Kroatijos Respublikos ambasada Vilniuje kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerija (vrm.lrv.lt), tesdama Kroatijos Respublikos pirmininkavimui Europos Sajungos Tarybai skirta veikla, surenge eilini diplomatiniu atstovybiu vadovu (arba ju atstovu), akredituotu Lietuvoje, bei šveicarijos ambasadoriaus (kaip šengeno šalies) susitikima – darbini apsilankyma prie Lietuvos-Baltarusijos sienos, Medininku-Kameni Log pasienio kontroles punkte. Kadangi vienas iš Kroatijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetu – Europa, kuri saugo (Saugi Sajunga ir jos pilieciai) – šio susitikimo tema buvo ES ir šengeno šaliu išores sienu apsauga bei nelegalios migracijos kontrole ir sustabdymas. Susitikimui vadovavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministre Rita Tamašuniene ir ambasadorius Krešimir Kedmenec.

Press releases