Koncertas „Judita“ ir paskaita apie Marka Maruliciu ir Martyna Mažvyda

Tesiame renginius, susijusius su paroda „Markas Marulicius ? Europos humanistas“, kuri kaip pagrindinis viešosios diplomatijos projektas Kroatijos pirmininkavimo Europos Sajungos Tarybai metu 2020 m. sausio 15 d. − vasario 9 d. buvo eksponuojama Lietuvos nacionalineje Martyno Mažvydo bibliotekoje. 2020 m. vasario 7 d. Vilniuje vyko du lydimieji renginiai: koncertas M. Maruliciaus epo „Judita“ motyvais bei paskaita apie kroatu ir lietuviu literaturos tevus − Marka Maruliciu ir Martyna Mažvyda. Muzikini kurini „Judita“, kuri atliko kroatu dainininke ir muzikologe Katarina Livljanic (M. Maruliciaus kuriniui adaptavusi akompanimenta) ir ansamblis „Dialogos“ (Albrecht Maurer, fidelis, lirica, ir Norbert Rodenkirchen, fleitos, dvojnice), vyko Vilniaus universiteto centriniu rumu Teatro saleje. šis biblinis pasakojimas apie Judita sulauke didelio Vilniaus publikos susidomejimo, o ambasadorius Krešimir Kedmenec sveikinimo kalboje pabreže Marko Maruliciaus humanistines veiklos svarba Kroatijai ir to meto Europai bei jo indeli kuriant Kroatijos ir Europos krikšcioniškaja kulturine bei dvasine tapatybe. Prieš koncerta Vilniaus universiteto Filologijos fakultete prof. habil. dr. Sergejus Temcinas skaite paskaita „Markas Marulicius ir Martynas Mažvydas“ − apie ju kurybos ir gyvenimo panašumus ir skirtumus. Tai buvo proga sukviesti buvusius ir dabartinius kroatu kalbos ir literaturos studentus bei vertejus. Paskaitoje lankesi ypatingas svecias − destytojas Robertas Bebekas, 2004−2007 metais Filologijos fakultete dirbes kroatu kalbos ir literaturos lektoriumi.

Press releases