Igaliojimu vadovauti antrajam Kroatijos kontingentui Lietuvoje suteikimas

2020 m. vasario 6 d. Ruklos (Jonavos raj.) kareivinese Vokietijos kariuomenes vadui buvo iškilmingai perduoti igaliojimai vadovauti Lietuvoje dislokuotai 7-ajai NATO priešakiniu pajegu bataliono (eFP) kovines grupes rotacijai, kurios dalis yra antrasis Kroatijos kariu kontingentas Lietuvoje (2. HRVCON, i 3-iojo mechanizuotojo bataliono Pauci sudeti ieinanti vyr. leitenanto Roberto Bajano vadovaujama sustiprinta kuopa). Iškilmingoje igaliojimu perdavimo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Lietuvos kariuomenes vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys, Vokietijos kariuomenes vado (generalinio inspektoriaus) pavaduotojas viceadmirolas Joachim Rühle ir kiti vyriausieji igaliotiniai bei NATO priešakiniu pajegu bataliono kovineje grupeje dalyvaujanciu šaliu ambasadoriai. I ceremonija taip pat atvyko Kroatijos kariuomenes Sausumos pajegu vadas generolas majoras Siniša Jurkovic, gynybos ataše Lietuvos Respublikoje pulkininkas Jugoslav Jozic, 3-iojo mechanizuotojo bataliono Pauci vadas majoras Ivica Armanda, Kroatijos kariuomenes Sausumos pajegu vyresnysis seržantas majoras Dalibor Dumbovic ir ambasadorius Krešimir Kedmenec. Sveikindamas susirinkusius, Lietuvos gynybos ministras R. Karoblis pabreže, kad „šis tarptautinis svarbia misija vykdantis karinis vienetas yra konkretus ir igyvendintas musu sajungininku garantiju ir bendradarbiavimo irodymas. Efektyvus atgrasymas bei gynyba prie Rytiniu NATO sienu – musu visu bendras isipareigojimas“. Daugiataute NATO priešakiniu pajegu bataliono kovine grupe Lietuvoje yra Lietuvos kariuomenes Mechanizuotosios pestininku brigados „Geležinis Vilkas“ dalis. Be vadovaujancios šalies – Vokietijos, savo pajegas i kovine grupe taip pat atsiunte Kroatija, Nyderlandai, Norvegija, Cekija, Belgija, Liuksemburgas ir Islandija. I kovine grupe Kroatija atsiunte 188 karius, tokiu budu mes tapome antras pagal dydi šioje misijoje dalyvaujantis užsienio kontingentas po Vokietijos. Nuo 2017 m. vasario men., NATO priešakiniu pajegu bataliono kovines grupes dislokacijos Lietuvoje pradžios, tarnavo jau daugiau nei 8 tukst. kariu iš 9 NATO šaliu. Viešedama Ruklos kareivinese, Kroatijos kariuomenes delegacija susitiko su Kroatijos kontingento atstovais. Ta proga Kroatijos kariuomenes Sausumos pajegu vadas generolas majoras Siniša Jurkovic padekojo visiems antrojo Kroatijos kontingento atstovams bei pasidžiauge iki šiol atlikto darbo rezultatais ir bendru indeliu Lietuvoje. Generolas S. Jurkovic taip pat pabreže Kroatijos dalyvavimo minetoje misijoje svarba kaip svarbu Kroatijos Respublikos solidarumo su Lietuvos Respublika ir Lietuvos žmonemis rodikli. Pasibaigus oficialiai ceremonijos daliai, Kroatijos kariuomenes delegacijos nariai ir Kroatijos Respublikos ambasadorius Krešimir Kedmenec, padedami vainika ir uždegdami žvake prie memorialo Ruklos kareivinese, pagerbe Kroatijos kari Mario Pavišic, tarnavusi pirmajame Kroatijos kontingente, dislokuotame NATO priešakiniu pajegu batalione, ir mirusi 2017 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje.

Press releases