Informacije za hrvatske državljane

Vize za Republiku Tursku

Za informacije o vizama, dozvolama boravka, radnim dozvolama, kao i o drugim uvjetima ulaska i boravka u Republici Turskoj potrebno je obratiti se Veleposlanstvu Republike Turske u Zagrebu na adresi: Masarykova 3/II, 10 000 Zagreb; tel: +385 1 48 64 660; fax: +385 1 48 64 670; e-mail: turkishemb@zg.t-com.hr ili posjetiti stranicu Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske (http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa).

Od 2. ožujka 2020., hrvatski državljani koji putuju u Republiku Tursku ne trebaju vizu za boravak do 90 dana u razdoblju od 180 dana. Konkretnije, ovo izuzeće od izdavanja viza odnosi se na hrvatske građane koji putuju u turističke ili službene svrhe, tj. za poslovni sastanak, konferenciju, seminar, sastanak, festival, sajam, izložbu, sportska događanja, za kulturne ili umjetničke događaje. Putovnica hrvatskih državljana mora biti valjana još najmanje 150 dana od datuma ulaska u Republiku Tursku. Sve osobe koje putuju u Republiku Tursku moraju imati valjano putno-zdravstveno osiguranje koje pokriva razdoblje boravka u toj zemlji.

Za sve ostale potrebe hrvatski državljani koji putuju u Republiku Tursku mogu ishoditi vizu putem sustava zahtjeva za vizu - E-viza na internetskoj stranici www.evisa.gov.tr. Zahtjev za vizu podnosi se online na internetskoj stranici www.visa.gov.tr i pritom se dobiva termin kada će im u Veleposlanstvu Republike Turske biti izdana viza. Sve informacije o vizama za ulazak u Republiku Tursku dostupne su na internetskoj stranici www.mfa.gov.tr.
 

Od 1. siječnja 2015. putna isprava mora vrijediti još najmanje 60 dana od datuma prestanka valjanosti vize, produljenja vize ili dozvole boravka.

Nositelji valjane hrvatske diplomatske ili službene putovnice, koja u trenutku izlaska iz Turske vrijedi još najmanje tri  mjeseca, oslobođeni su zahtijevanja vize za ulazak, prolazak kroz, boravak na i izlazak iz državnog područja Republike Turske za razdoblje koje ne prelazi devedeset (90) dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Viza nije potrebna nositeljima valjanih običnih putovnica ako su:

  • civilni članovi posada hrvatskih i turskih civilnih zrakoplova, kao i članovi spasilačkih ekipa;
  • članovi posada hrvatskih i turskih zrakoplova, koji sudjeluju u spasilačkim misijama, kao i članovi spasilačkih ekipa;
  • civilni članovi posada pomorskih brodova.

Za sve informacije vezano uz vize za Republiku Tursku potrebno je obratiti se Veleposlanstvu Republike Turske u Zagrebu.