Vizni sustav

Mjere s ciljem suzbijanja i sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19):
Privremeno se, do daljnjega, obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima.
Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:
1. članovi obitelji hrvatskih državljana;
2. članovi obitelji građana EGP-a i Švicarske Konfederacije;
NAPOMENA: Članovima obitelji u točkama (1) i (2) smatraju se:
- bračni drug;
- izvanbračni drug ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze;
- životni ili neformalni životni partner;
- potomak po krvi u uspravnoj liniji nishodno do navršene 21 godine, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani potomak stariji od 21 godine;
- posvojenik do navršene 21 godine života, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani posvojenik stariji od 21 godine;
- uzdržavani srodnik po krvi u uspravnoj liniji ushodno, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera.
Članom obitelji može se smatrati i drugi član obitelji koji je u državi iz koje dolazi uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o njegovoj osobnoj skrbi.
3. osobe kojima je odobren privremeni boravak, ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza;
4. članovi uže obitelji osoba iz točke (3), ako se te osobe već nalaze u Republici Hrvatskoj i izdana im je boravišna iskaznica;
NAPOMENA: Članovima uže obitelji osoba iz točke (3) smatraju se:
- bračni drugovi,
- osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze,
- maloljetna zajednička djeca bračnih i izvanbračnih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna djeca svakog od njih, a koja nisu zasnovala vlastitu obitelj,
- roditelji ili posvojitelji maloljetne djece.
5. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
6. osoblje u prometnom sektoru;
7. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
8. putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogućnost ulaska u zemlju odredišta;
9. pomorci;
10. osobe koje putuju zbog školovanja;
11. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga kao što su:
- smrtni slučaj u obitelji – sudjelovanje na sprovodu,
- ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove
- vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, pod uvjetom da je predočen vlasnički list,
- vlasništvo ili leasing plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predočen dokaz o tome.
12. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja;
13. osobe koje putuju zbog neodgodivih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes.
Iznimno, i u skladu s odredbom točke V. stavka 4. Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (NN br. 73/21 i 80/21), osobe koje dolaze iz trećih zemalja navedenih u Prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912, ulaze u Hrvatsku bez ograničenja u pogledu svrhe putovanja.
Stoga se obustava zaprimanja zahtjeva za vizu ne odnosi ni na sljedeće kategorije osoba:
14. državljane Armenije, Azerbajdžana, Jordana, Katara, Kosova, Libanona i Saudijske Arabije koji borave u zemlji svojega državljanstva i putuju u Hrvatsku izravno iz Armenije, Azerbajdžana, Jordana, Katara, Kosova, Libanona ili Saudijske Arabije;
15. državljane trećih zemalja (ako im je potrebna viza) koji imaju odobren boravak u Albaniji, Armeniji, Australiji, Azerbajdžanu, Bosni i Hercegovini, Brunej Darussalamu, Crnoj Gori, Izraelu, Japanu, Jordanu, Kanadi, Kataru, Republici Koreji, Kosovu, Libanonu, Moldovi, Novom Zelandu, Saudijskoj Arabiji, Singapuru, Sjedinjenim Američkim Državama, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji ili Ukrajini, i koji putuju u Hrvatsku izravno iz tih zemalja.
NAPOMENA: u slučaju ozbiljnog pogoršavanja epidemiološke situacije u određenim trećim zemljama, moguća je privremena potpuna obustava zaprimanja zahtjeva za vizu. U tom slučaju zaprimaju se samo zahtjevi:
  • članova obitelji hrvatskih državljana;
  • članova obitelji građana EGP-a i Švicarske Konfederacije.
Molimo zainteresirane da se do daljnjeg sva komunikacija vezano uz pribavljanje potrebnih informacija u vezi s hrvatskim viznim sustavom obavlja putem elektroničke pošte (vize@mvep.hr).
Do daljnjega je dostava i pohrana jamstvenih pisama moguća isključivo poštom (adresa: Služba za vize, Petretićev trg 2 10000 Zagreb).
 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.
Stranci koji su nositelji:
  • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengenskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
  • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
  • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
  • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,
  • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,
  • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU;
  • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;
ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.
Tekst Odluke br. 565/2014/EU dostupan je na poveznici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=EN
Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske.
Putovnica mora vrijediti još najmanje tri mjeseca nakon datuma planiranog odlaska iz Hrvatske te mora biti izdana u posljednjih 10 godina.
Olakšani ulazak stranaca na snazi je do dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj. 
 
Važna obavijest :
Na poveznici https://mvep.gov.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/ možete pronaći sve informacije o postupku podnošenja zahtjeva za hrvatsku vizu.