Povratak izbjeglica i obnova

Sarajevska deklaracija

U siječnju 2005. godine potpisana je između Vlada Hrvatske, BiH i SCG tzv. Sarajevska deklaracija, čiji je cilj koja je značila konačno zatvaranje pitanja povratka izbjeglica u sve tri zemlje, tako da do kraja 2006. godine svaka od tri države preostalim izbjeglicama koje borave na njihovu teritoriju osigura trajno rješenje bilo kroz povratak u matičnu državu bilo kroz lokalnu integraciju.

Hrvatska je Vlada 22. srpnja 2005. usvojila hrvatsku Mapu puta za završetak povratka izbjeglica u RH do kraja 2006. godine s jasno utvrđenim aktivnostima. Za provedbu aktivnosti utvrđeni su rokovi i osigurana sredstva u proračunu – za 2005. godinu oko 2,3 milijarde KN, te oko 2,1 milijarda KN u 2006. godini. Najveći dio aktivnosti i sredstava usmjeren je na povratak izbjeglica u Hrvatsku i rješavanje njihovih stambenih problema kroz obnovu i stambeno zbrinjavanje, potom na infrastrukturne i razvojne programe, te oko 300 milijuna za razminiranje u svakoj godini.

Kroz provedbu Sarajevske deklaracije trebao bi se ubrzati proces razmjene podataka s Republikom Srbijom, Crnom Gorom i BiH, te bi se tako stekao uvid u točne podatke o potencijalnim povratnicima.

Republika Hrvatska je u cijelosti ispunila obveze iz Sarajevske deklaracije i u cijelosti ostvarila uvjete za povratak svakog hrvatskog državljanina u domovinu. Za ostvarenje navedenih uvjeta Republika Hrvatska je utrošila preko 5,3 milijarda eura vlastitih sredstava. Programima stambenog zbrinjavanja rješavaju se i bivši nosioci stanarskih prava. Republika Hrvatska je za trajna rješenja pitanja izbjeglica, bez politizacije, a posebno najranjivijih skupina, te za individualizaciju statusa sukladno međunarodnim standardima te deregistraciju osoba, koje su po svim općeprihvaćenim i poznatim kriterijima izgubile status izbjeglice.