Zebranie zalozycielskie Polsko-chorwackiej Izby Przemyslowo Handlowej

1 lutego 2010 w Krakowie odbylo sie zebranie zalozycielskie Polsko-chorwackiej Izby Przemyslowo Handlowej (PChIPH), której zadaniem jest intensyfikowanie wzajemnych kontaktów i wymiana informacji celem realizacji konkretnych projektów zmierzajacych do poglebiania wspólpracy gospodarczej miedzy Polska i Chorwacja. W spotkaniu wzielo udzial okolo osiemdziesieciu przedstawicieli instytucji panstwowych, wladz lokalnych i zainteresowanych firm.

Mówimy o inicjatywie, która podjal Pan Pawel Wlodarczyk, od 1 lutego formalnie prezez PChIPH, a która pojawila sie w odpowiednim momencie, poniewaz: "polska gospodarka sie rozwija, chorwacja jest u progu wejscia do Unii Europejskiej, wiec teraz trzeba rozwinac potencjal gospodarczy z obu stron". Ambasador Ivan Del Vechio w swoim przemówieniu (czesciowo wygloszonym w jezyku polskim) stwierdzil, ze "doskonale stosunki polityczne nie ida w parze z odpowiednim stopniem intensywnosci stosunków gospodarczych, wiec zalozenie Izby stanowi doskonaly krok w tym kierunku". Ambasador podziekowal równiez za okazane wsparcie inicjatywy przez odpowiednie organy panstwowe, a takze firmom, które dostrzegly mozliwosci Izby i odnalazly wlasny interes w jej zalozeniu Ambasador podkreslil, ze wzmocnienie stosunków gospodarczych stanowi priorytet w dzialaniach Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie, która po zapoznaniu sie z rynkiem i nawiazaniem kontaktów jest gotowa pomóc zainteresowanym podmiotom, które pragna realizowac swoje plany zawodowe w Polsce, w organizowaniu niezbednych spotkan. Pan Darko Horvat, dyrektor Departamentu do Spraw cechów Ministeratwa Gospodarki, Pracy i Przedsiebiorczosci Republiki Chorwacji i Pan Sani Ljubuncic, prezes Chorwackiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przedstawili glówne kierunki rozwoju gospodarczego i mozliwosci inwestowania w Chorwacji, a o polskim potencjale mówili pan Marek Korowajczyk, dyrektor Departamentu do Spraw Europejskich Ministerstwa Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej oraz Pan Ziemowit Cyndrowski, dyrektor Oddzialu Wspólpracy Miedzynarodowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Sejm Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowal posel Tomasz Glogowski, przewodniczacy polsko-chorwackiej grupy parlamentarnej. Tak wiec Izba zostala formalnie utworzona, a w jej sklad weszlo 30 firm (19 polskich i 11 chorwackich: DALEKOVOD, LIMEX, EXPORTDRVO, GENEZA, ALUFLEXPACK, PLAMEN, LUJE, KONCAR, LK GRADITELJSTVO, SPIN VALIS, ZORMAN). Ambasadorowi towarzyszyl Pan Hrvoje Cikovic, pierwszy sekretarz Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie.

Press releases