Sekretarz Stanu ds integracji europejskiej Andriej Plenkovic

Sekretarz Stanu do spraw integracji europejskiej Andrej Plenkovic wzial udzial, w srode 2 lutego 2011 roku w Warszawie, w miedzynarodowej konferencji „Solidarnosc z Bialorusia”. Na konferencji, w której udzial wzielo okolo 200 osób z 37 krajów, oprócz licznych miedzynarodowych organizacji pozarzadowych, zebrali sie Ministrowie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Szwecji, Panowie Radoslaw Sikorski i Carl Bildt, unijny komisarz do spraw rozszerzenia Stefan Füle i przedstawiciel bialoruskiej opozycji Aleksandar Milinkevich.

Sekretarz Stanu do spraw integracji europejskiej Andrej Plenkovic wzial udzial, w srode 2 lutego 2011 roku w Warszawie, w miedzynarodowej konferencji „Solidarnosc z Bialorusia”. Na konferencji, w której udzial wzielo okolo 200 osób z 37 krajów, oprócz licznych miedzynarodowych organizacji pozarzadowych, zebrali sie Ministrowie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Szwecji, Panowie Radoslaw Sikorski i Carl Bildt, unijny komisarz do spraw rozszerzenia Stefan Füle i przedstawiciel bialoruskiej opozycji Aleksandar Milinkevich. Jako wklad w demokracje i wzmacnianie bialoruskiego spoleczenstwa, Republiki Chorwacji zaproponowala na konferencji stypendia dla studentów, kursy dla przedstawicieli sluzby cywilnej, we wspólpracy z chorwackimi organizacjami pozarzadowymi, oraz pomoc ekspercka w zakresie publicznej opieki zdrowotnej. Na konferencji rozwazano mozliwosci pomocy w rozwoju demokracji, wzmacnianiu wolnosci slowa i rozwoju spoleczenstwa na Bialorusi, a konkretnym wkladem w realizacje wspomnianych projektów bylo ogloszenie planowanej pomocy finansowej o lacznej wartosci 87 milionów euro. Sekretarz Stanu Plenkovic w ramach polsko-chorwackich konsultacji politycznych spotkal sie z Sekretarzem Stanu do spraw europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Mikolajem Dowgielewiczem i Podsekretarzem Staniu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jaromirem Sokolowskim. Poruszono kwestie stosunków politycznych i gospodarczych miedzy Polska i Chorwacja. Rozmawiano o stanie negocjacji Republiki Chorwacji z Unia Europejska, jak równiez o przygotowaniach Polski do przejecia prezydencji w drugiej polowie 2011 roku. Szczególowo rozwazano plany zwiazane z podpisaniem Umowy akcesyjnej i przeprowadzeniem referendum na jesieni. Obydwu polskich rozmówców potwierdzilo polskie poparcie dla Chorwacji, zostaly równiez umówione bilateralne spotkania na najwyzszym szczeblu w najblizszych miesiacach.

Press releases