PRETHODNA REGISTRACIJA BIRACA

Wybory do chorwackiego Parlamentu PRETHODNA REGISTRACIJA BIRACA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Varšavi na temelju clanka 17. stavak 2. Zakona o popisima biraca (Narodne novine 19/07) daje OBJAVU O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRACA Pozivaju se na prethodnu registraciju u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu: - biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a trajnije borave u inozemstvu, - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su prebivalište u inozemstvu (npr. iz Bosne i Hercegovine došli živjeti u Republiku Poljsku), - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su mjesto prebivališta unutar države (npr. iz Krakowa došli živjeti u Varšavu) - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu upisani u popis biraca, kako bi mogli glasovati na izborima za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Prethodnu registraciju biraca za glasovanje u inozemstvu biraci mogu obaviti u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske na cijem konzularnom podrucju imaju prebivalište ili boravište u inozemstvu najkasnije 14 dana prije dana odredenog za održavanje izbora. U slucaju Republike Poljske to je veleposlanstvo Republike Hrvatske u Varšavi. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti prethodnu registraciju. Zahtjev za prethodnu registraciju biraca podnosi se (pismeno, usmeno ili telefonom) u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Varšavi, ul. I. Krasickiego 25, 02-611 Warszawa, ili na brojeve telefona 00 48 22 844 23 93 ili 00 48 22 844 39 94 ili putem fax. uredaja na broj 00 48 22 844 48 08, na e-mail adresu: croemb.warszawa@mvpei.hr svakog radnog dana od 8:30 do 16:30. Biraci bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ce se na dan izbora zateci u Republici Hrvatskoj trebaju se prethodno registrirati pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj koje vodi popis biraca prema mjestu njihovog boravka u RH, ali tek nakon raspisivanja izbora. Pregled popisa biraca s prebivalištem u Republici Hrvatskoj dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva uprave www.uprava.hr, a za birace bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i s prebivalištem u Gradu Zagrebu u Središnjoj evidenciji popisa biraca i biraca upisanih u popis biraca Grada Zagreba putem www.zagreb.hr Za dodatne informacije obratite se veleposlanstvu Republike Hrvatske u Varšavi. Ivan Del Vechio veleposlanik

Press releases