Polska cierpi

Polska jest wstrzasnieta Rzad spotkal sie na nadzwyczajnym posiedzeniu. Zgodnie z obowiazujacym prawem w przypadku smierci prezydenta RP jego funkcje przejmuje Marszalek Sejmu - p. Bronislaw Komorowski, który w ciagu 14 dni musi rozpisac nowe wybory prezydenckie, które musza sie odbyc w ciagu 60 dni, najpózniej do 20 czerwca 2010 r. W zwiazku z faktem, ze w tej tragedii zginal prezes NBP - Slawomir Skrzypek i szef sztabu generalnego WP, gen. Franciszek Gagor, Marszalek Komorowski bedzie musial jak najszybciej mianowac nowe osoby na ich stanowiska.

Wedlug informacji z polskich gazet zgineli miedzy innymi przedstawiciele wysokich urzedów panstwowych: Lech Kaczynski, Prezydent RP Maria Kaczynska, malzonka Prezydenta RP Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na Uchodzstwie Krzysztof Putra, Wicemarszalek Sejmu Jerzy Szmajdzinski, Wicemarszalek Sejmu Krystyna Bochenek, Wicemarszalek Senatu Wladyslaw Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta Aleksander Szczyglo, szef Biura Bezpieczenstwa Narodowego Stanislaw Komorowski, Wiceminister Obrony Narodowej Tomasz Merta, Wiceminister Kultury Maciej Plazynski, Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Mariusz Kazana, Dyrektor Protokolu Dyplomattycznego Mariusz Handzlik, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Kremer, Wiceminister Spraw Zagranicznych Andrzej Przewoznik, Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamieci Walk i Meczenstwa Pawel Wypych, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta gen. Franciszek Gagor, Szef Sztabu Generalnego WP, jak równiez dowódcy wszystkich galezi SZRP - Dowódca Operacyjny Sil Zbrojnych, gen. Bronislaw Kwiatkowski, Dowódca Sil Powietrznych RP gen. broni Andrzej Blasik, Dowódca Wojsk Ladowych RP gen. dywizji Tadeusz Buk, Dowódca Wojsk Specjalnych gen. dywizji Wlodzimierz Potasinski, Dowódca Marynarki Wojennej wiceadmiral Andrzej Karweta, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. brygady Kazimierz Gilarski, jak równiez przedstawiciele kosciola i wyznan religijnych.

Press releases