Obchody Dnia Chorwackiej Dyplomacji i 20. jubileusz Chorwackiego Klubu Dyplomatycznego

  • Photo
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
We wtorek, 7 czerwca 2022 roku, odbyły się uroczyste obchody Dnia Chorwackiej Dyplomacji i 20. jubileuszu Chorwackiego Klubu Dyplomatycznego w Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej, które zorganizowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji. Dnia 7 czerwca tradycyjnie obchodzony jest Dzień Chorwackiej Dyplomacji. Tego dnia, w 879 roku papież Jan VIII w piśmie do chorwackiego władcy, księcia Branimira, przyznał suwerenność średniowiecznego państwa chorwackiego. Do obecnych zwrócił się premier Republiki Chorwacji Andrej Plenković, który podziękował wszystkim, którzy mieli swój wkład w międzynarodowym uznaniu Republiki Chorwacji i jej międzynarodowej afirmacji przez członkostwa w najbardziej znaczących organizacjach międzynarodowych. W kontekście nowych celów strategicznych Chorwacji, premier podkreślił wagę wejścia do Strefy Euro i Schengen, czym Chorwacja stanie się częścią węższego kręgu Unii Europejskiej, ale także członkostwa w OECD, jedynej ważnej organizacji międzynarodowej, której Chorwacja jeszcze nie jest członkiem. „Agresja Rosji na Ukrainę zniszczyła wszystkie postulaty porządku międzynarodowego”, powiedział premier Republiki Chorwacji Plenković oraz dodał jak wstrząsnęło to ekonomią, rynkami finansowymi i ceną nośników energii oraz jest wyzwaniem dla wszystkich państw. Minister Grlić Radman w swoim przemówieniu podkreślił wagę chorwackiej dyplomacji od samego początku tworzenia państwa chorwackiego podczas Wojny Ojczyźnianej w Chorwacji, jak również w urzeczywistnianiu późniejszego członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Dotknął tematu aktualnej sytuacji i wyzwań na południowym wschodzie Europu, a przy tym szczególnie wyróżnił wagę stabilnej i funkcjonalnej Bośni i Hercegowiny z trzema równoprawnymi ukonstytuowanymi narodami oraz, że w tym kontekście rola chorwackiej dyplomacji nadal jest kluczowa. W uroczystych obchodach uczestniczył także ambasador Tomislav Vidošević.

News