OBUSTAVA OD ZAPRIMANJA ZAHTJEVA

 

Privremeno se, do daljnjega, obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize.

Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:

(1)          članovi obitelji hrvatskih državljana;

(2)          članovi obitelji građana EGP-a i Švicarske Konfederacije;

NAPOMENA: Članovima obitelji u točkama (l) i (2) smatraju se:   bračni drug   izvanbračni drug ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze   potomak po krvi u uspravnoj liniji nishodno do navršene 21 godine, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; i potomak stariji od 21 godine, ako ga je državljanin države članice EGP-a ili njegov bračni ili izvanbračni drug ili životni ili neformalni životni partner dužan uzdržavati i stvarno ga uzdržava;   posvojenik do navršene 21 godine života, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; i posvojenik stariji od 21 godine, ako ga je državljanin države članice EGP-a ili njegov bračni ili izvanbračni drug ili životni ili neformalni životni partner dužan uzdržavati i stvarno ga uzdržava;   srodnik po krvi u uspravnoj liniji ushodno, kojeg je državljanin države članice EGP-a ili njegov bračni ili izvanbračni drug ili životni ili neformalni životni partner dužan uzdržavati i stvarno ga uzdržava.

Članom obitelji može se smatrati i drugi član obitelji hrvatskoga državljanina/državljanina države članice EGP-a ili njegova bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera koji je u državi iz koje dolazi uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o njegovoj osobnoj skrbi.

(3)          osobe kojima je odobren privremeni boravak, ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza;

(4)          članovi uže obitelji osoba iz točke (3), ako se te osobe već nalaze u Republici Hrvatskoj i izdana im je boravišna iskaznica;

NAPOMENA: Članovima uže obitelji u točki (c) smatraju se:   bračni drugovi,   osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze   maloljetna zajednička djeca bračnih i izvanbračnih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna djeca svakog od njih, a koja nisu zasnovala vlastitu obitelj,   roditelji ili potvoritelji maloljetne djece.

(5)          zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;

(6)          osoblje u prometnom sektoru;

(7)          diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;

(8)          putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogućnost ulaska u zemlju odredišta;

(9)          pomorci;

(10)        osobe koje putuju zbog školovanja;

(11)        osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga kao što su:

-              smrtni slučaj u obitelji — sudjelovanje na sprovodu,

-              ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove,

-              vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, pod uvjetom daje predočen vlasnički list, 

-              vlasništvo plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predočen dokaz o tome.

(12)        osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja;

(13)        osobe koje putuju zbog neodgodivih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes.

NAPOMENA: osobe iz točke (13) kao dokaz o svrsi boravka prilažu propisano jamstveno pismo (više nije potrebno zahtijevati potvrdu/preporuku Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja).

Navedene kategorije osoba podliježu mjerama i dužne su se pridržavati mjera i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo.Priopćenja