Veleposlanik Mato Škrabalo, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Europskoj uniji predstavljao je Republiku Hrvatsku na sastanku Vijeca za opce poslove (GAC)

Na sastanku Vijeca za opce poslove, predstavljeno je trenutacno stanje u raspravama o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021.-2027. i privremeni program rada do travnja s ciljem upucivanja Europskom vijecu u lipnju nacrta pregovarackog okvira te postizanja sporazuma na Europskom vijecu u jesen 2019. godine. Ministri su zapoceli pripreme za sastanak Europskog vijeca 21. i 22. ožujka raspravljajuci o nacrtu dnevnog reda s komentarima. Sastanak EV-a u ožujku bit ce usredotocen na teme: radna mjesta, rast i konkurentnost, klimatske promjene, vanjski odnose, dezinformacije i ostalo. Vijece je razmijenilo mišljenja o koracima koje treba poduzeti kako bi se osigurala održiva Europa do 2030. godine, temeljem dokumenta EK "Prema održivoj Europi do 2030.", predstavljenom 30. sijecnja 2019. s tri predstavljena scenarija. Ministri su naglasili važnost poduzimanja mjera za podršku održivom razvoju na domacem, regionalnom i globalnom planu na dosljedan nacin u provedbi Agende UN-a za održivi razvoj 2030. na razini EU-a. Ministri su takoder razmijenili mišljenja o trenutacnom stanju u postupcima iz clanka 7. UEU-a vezano uz Poljsku i Madarsku. Složivši se kako su nedavne zakonske promjene u vezi Vrhovnog suda pozitivan razvoj, države clanice su ohrabrile poljska tijela da se bave preostalim otvorenim pitanjima. Vijece je bez rasprave usvojilo zakljucke o osiguravanju slobodnih i poštenih europskih izbora. Zakljucci obuhvacaju niz ne zakonodavnih mjera koje je potrebno poduzeti kako bi se riješile kampanje dezinformacija unutar i izvan EU-a te povecala kiberneticka sigurnost uoci europskih izbora. Vijece je takoder bez rasprave usvojilo zakljucke o odnosima EU-a sa švicarskom. U okviru svojih zakljucaka Vijece je izrazilo žaljenje što je švicarska produljila prijelazna razdoblja za pristup hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada za još tri godine, do kraja 2021. godine, i pozvalo švicarsku da razmotri mogucnost skracivanja prijelaznih mjera.

Priopćenja