Sastanak Vijeca za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošacka pitanja (EPSCO)

Ministar rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske mr. sc. Marko Pavic sudjelovao je 6. prosinca 2018. godine na sastanku Vijeca za zapošljavanje i socijalnu politiku (EPSCO). Na Vijecu su postignuti opci pristupi za prijedlog Uredbe o osnivanju Europske agencije za rad, te za prijedlog Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima na radu (3. paket). Takoder su usvojeni Zakljucci Predsjedništva o rodnoj ravnopravnosti, mladima i digitalizaciji te postignut politicki dogovor oko Preporuka o pristupu radnika i samozaposlenih osoba socijalnoj zaštiti. Održane su rasprave o jesenskom paketu dokumenata u sklopu Europskog semestra 2019. U okviru radnog rucka ministara raspravljalo se o buducem Višegodišnjem financijskom okviru 2021.-2027. i ulaganju u ljudski kapital. Ministar Pavic se u razgovoru s novinarima osvrnuo na pripremu za hrvatsko predsjedanje Vijecem EU-a, u formatu Vijeca EPSCO. Naglasio je da Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava vec radi na pripremama u okviru EPSCO TRIO ministarskog sastanka s resornim ministarstvima iz Rumunjske i Finske. Do sada, pojasnio je, održano je vec cetiri sastanka, prvi sastanak održan je na marginama EPSCO-a u Bruxellesu u ožujku, drugi u travnju u Dubrovniku, treci u rujnu u Sinai u Rumunjskoj, a cetvrti u studenome u Helsinkiju u Finskoj. Govoreci o hrvatskim prioritetima za predsjedanje EPSCO Vijecem, ministar je kazao da ce u fokusu biti dugotrajno nezaposleni, cjeloživotno obrazovanje kroz razvijanje vještina nezaposlenih i zaposlenih i uloga Europskog socijalnog fonda u jacanju socijalnih prava. Ministar je istaknuo da Hrvatska bilježi pozitivne trendove na tržištu rada, da je ostvarila najveci pad nezaposlenosti u Europskoj uniji te da stopa nezaposlenosti sada iznosi 7,7%, a istovremeno raste i broj zaposlenosti. O cjeloživotnom obrazovanju kao prioritetu kazao je da su re-skilling i up-skilling kljucni za konkurentnost radne snage i produktivnost na tržištu rada. Spomenuo je da je samo 3% gradana u Hrvatskoj ukljuceno u programe cjeloživotnog obrazovanja, stoga je u pripremi program koji bi se, u okviru nove financijske omotnice, financirao iz Europskog socijalnog fonda. Takav program, pojasnio je ministar, radnicima bi omogucio nova znanja i vještine, a da pri tom ne bi predstavljao dodatan trošak za poslodavce jer je vladin cilj rasterecenje gospodarstva. Uz to ministar je naveo da ce u fokusu hrvatskog predsjedanja biti i uloga Europskog socijalnog fonda u jacanju socijalnih prava kao alata primjene Europskog stupa socijalnih prava kojemu je Hrvatska na summitu u Göteborgu dala punu podršku.

Priopćenja