Sastanak Vijeca za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS)

Dana 22. svibnja 2019. godina, na marginama sastanka Vijeca ministara nadležnih za mlade, obrazovanje, sport i kulturu održan je neformalni dorucak u podrucju mladih na kojem su sudjelovali državna tajnica Marija Pletikosa, pomocnik ministrice Ivica Bošnjak te predsjednica Savjeta za mlade RH Tanja Herceg. U okviru strukturiranog dijaloga na temu ""Dimenzija mladih u Programu za održivi razvoj do 2030. godine (Agenda 2030)"" Trio predstavnici (RO-FI-HR) i AT kao bivši PRES te mladi delegati raspravljali su o nacinima na kojima pomoci mladima u ispunjenju ciljeva za održivi razvoj. Nakon dorucka, održan je i redovni sastanak Vijeca u formaciji ministara nadležnih za podrucje mladih kada su jednoglasno usvojeni Zakljucci Vijeca o mladima i buducnosti rada te donesena Rezolucija Vijeca i predstavnika država clanica u Vijecu o utvrdivanju smjernica za upravljanje Dijalogom Europske unije s mladima. Nakon usvajanja dokumenata održana je i rasprava o politikama ""Mladi kao zastupnici demokracije u Europskoj uniji"", kao prikladna tema u duhu aktualnih izbora za EU parlament.

Priopćenja