Sastanak Vijeca za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS youth)

Veleposlanik Goran štefanic, zamjenik stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Europskoj Uniji (COREPER I) predvodio je delegaciju Republike Hrvatske na jutarnjem dijelu sastanka Vijeca za obrazovanje, mlade, kulturu i sport u formaciji ministara nadležnih za podrucje mladih. Na sastanku je usvojen djelomicni opci pristup vezan uz Uredbu o Europskim snagama solidarnosti za razdoblje 2021. – 2027., koji predstavlja temelj za buduce pregovore s Europskim parlamentom. Takoder je jednoglasno donesena Rezolucija o strategiji Europske unije za mlade za razdoblje 2019. – 2027. te su usvojeni Zakljucci o ulozi rada s mladima s obzirom na pitanje migracija i izbjeglica. Nakon usvajanja dokumenata s dnevnog reda, održana je rasprava na temu ""Strategija Europske unije za mlade za razdoblje 2019. – 2027.: Od vizije do provedbe"", tijekom koje su države clanice pohvalile donošenje ovog strateškog dokumenta te naglasile kako je za njegovu provedbu nužno koristiti meduresorni pristup te na što bolji nacin doprijeti do svih mladih, posebno onih s manje mogucnosti, te ih aktivno ukljuciti u proces donošenja odluka.

Priopćenja