Sastanak Vijeca za konkurentnost (industrija i unutarnje tržište) COMPET

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat sudjelovao je na sastanku Vijeca za konkurentnost (industrija i unutarnje tržište) koji se održao u Bruxellesu 27. svibnja 2019. Glavne teme sastanku su bile rasprave politikama i usvajanje Zakljucaka o novoj razini ambicije za konkurentno jedinstveno tržište te Zakljucaka o strategiji industrijske politike EU-a: vizija za 2030. Ministar Horvat je podržao usvajanje Zakljucaka, te izrazio zadovoljstvo da je zadržan ambiciozan tekst po pitanju poziva Europskoj komisiji na uspostavu ciljeva za sprjecavanje i otklanjanje nepotrebnih regulatornih i neregulatornih opterecenja. U nastavku je istaknuo da bi procjena kumulativnih troškova i smanjenje nepotrebnih regulatornih opterecenja trebali biti neizostavan dio naših mjera za podršku globalnoj konkurentnosti europske industrije. Naglasio je da u sljedecem zakonodavnom ciklusu snažno podržavamo pristup unutarnjem tržištu iz perspektive potreba korisnika, za što je potrebna i analitika prekogranicnih iskustava korisnika kada se susrecu s raznim preprekama. Ujedno je istaknuo vrijednost uloge online platformi u razvoju digitalne trgovine kao dobar primjer prekogranicnog pružanja usluga te važnost ekonomije suradnje u poticanju konkurentnosti i inovativnosti. Zakljucno je naglasio važnost bolje prekogranicne suradnje izmedu institucija u razmjeni najboljih praksi i razvoju zajednickog pristupa pitanjima na digitalnim tržištima. Vijece je takoder usvojilo Zakljucke o konkurentnosti turistickog sektora kao pokretaca održivog razvoja, stvaranja radnih mjesta i socijalne kohezije u EU-u u sljedecem desetljecu. Ministar Horvat je istaknuo da se pred turistickim sektorom nalaze izazovi kao što je održivost, klimatske promjene, digitalizacija, novi poslovni modeli, nedostatak kvalificirane radne snage gdje vjerujemo postoji potencijal za suradnju na EU razini. S obzirom na važnost turizma za gospodarstvo EU i njegov ucinak na rast i zapošljavanje, ministar Horvat je pozdravio davanje smjernica Europskoj komisiji o ocekivanjima država clanica s ciljem održavanja položaja EU-a kao svjetskog predvodnika u tom sektoru. Tema radnog rucka je bila razmjena mišljenja o ucinkovitosti sustava javne nabave te kako poboljšati prekogranicnu suradnju javnih narucitelja i pristup informacijama. Buduci da javna nabava cini oko 14% BDP-a i otprilike 40% javnih rashoda, kljucni su ucinkoviti i djelotvorni sustavi javne nabave koji u potpunosti iskorištavaju potencijal jedinstvenog tržišta.

Priopćenja