Ministrica Pusic na sastanku Vijeca za vanjske poslove

Prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusic sudjelovat ce 10. veljace na sastanku Vijeca za vanjske poslove u Bruxellesu. Teme sastanka su Južno susjedstvo: Egipat – o rezultatima ustavnog referenduma od 14.-15. sijecnja, Tunis – o ostvarenim ciljevima zacrtanim nacionalnim roadmap-om, Libija – politicka i sigurnosna situacija, Sirija – ocjena konferencije Ženeva II, te utjecaj sirijskog sukoba na susjedni Libanon, a razgovarat ce se i o aktualnoj situaciji u Jemenu, kao i o inicijativi Istocnog partnerstva te situaciji u Ukrajini. Više o sastanku na: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf

Priopćenja