Ministrica Pejcinovic Buric na Vijecu za vanjske poslove

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejcinovic Buric sudjelovala je 17. lipnja 2019. godine na sastanku Vijeca za vanjske poslove EU-a. Na dnevnom redu Vijeca su bili ucinkovitost Zajednicke vanjske i sigurnosne politike, provedba Globalne strategije vanjske i sigurnosne politike EU-a i Sudan. Vijece je razgovaralo o modalitetima unapredenja ucinkovitosti zajednickog djelovanja u okviru Zajednicke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) uzimajuci u obzir promjene u medunarodnom okružju te geopoliticke izazove. Dogovoreno je da ce se u predstojecem razdoblju raditi na jacanju koherentnosti i dosljednosti te jacanju jedinstva, kako bi EU bila snažan globalni cimbenik. U vanjskom djelovanju, EU i države clanice nastavit ce se zalagati za zaštitu zajednickih vrijednosti i interesa, sigurnost i mir, promicanje medunarodne suradnje te demokraciju i vladavinu prava. Rasprava o provedbi Globalne strategije odvijala se u zajednickom formatu ministara vanjskih poslova i obrane. Razmotren je napredak u provedbi Globalne strategije, posebno u pet prioritetnih podrucja: sigurnosti Unije, otpornosti, integriranom pristupu sukobima i krizama, suradnji s regijama te globalnom upravljanju za 21. stoljece. Istaknuta je važnost nastavka rada na jacanju multilateralizma i svjetskog poretka temeljenog na pravilima, kao najboljeg nacina promicanja nacionalnih i zajednickih interesa. Pozdravljen je znacajan napredak ostvaren u podrucju sigurnosti i obrane te je dogovoreno da ce se nastaviti raditi na provedbi pokrenutih inicijativa te na jacanju sposobnosti EU-a, njenoj strateškoj autonomiji i sposobnosti suradnje s partnerima, posebno s NATO-om i UN-om. Ministri su razgovarali i o situaciji u Sudanu. Izražena je zabrinutost pogoršanjem stanja te istaknuta važnost izbjegavanja daljnje eskalacije nasilja i potpore mirnom i urednom prijenosu vlasti i povratku ustavnom poretku. EU podupire posrednicke napore Africke unije u cilju pronalaska mirnog rješenja krize, te je spremna pružiti politicku i gospodarsku potporu Sudanu nakon što otpocne civilna tranzicija. Vijece se kratko osvrnulo i na situaciju u pogledu Venezuele, Roga Afrike te aktualna dogadanja u Moldovi. U okviru sastanka Vijeca održao se i neformalni susret s jordanskim ministrom vanjskih poslova Aymanom Al-Safadijem, s kojim se razgovaralo o situaciji u Jordanu te dogadanjima u široj regiji Bliskog istoka.

Priopćenja