Ministrica Divjak potpisala Izjavu "Okvir o suradnji u podrucju racunalstva visokih performansi"

Ministrica znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prije sastanka Vijeca za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), potpisala je u ime RH Izjavu "Okvir o suradnji u podrucju racunalstva visokih performansi". RH je time 13. po redu država koja je pristupila potpisivanju navedene Izjave, potpisane prvi put u Rimu u ožujku 2017. godine, kada se sedam država clanica EU-a usuglasilo o udruživanju napora na stvaranju integrirane infrastrukture racunalstva visokih performansi (HPC). U ime EK potpisivanju je nazocio glavni direktor Glavne uprave za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Roberto Viola, koji je tom prilikom toplo pozdravio ovaj korak, istaknuvši važnost HPC-a za niz sektora te priliku da se RH nametne i kao važan akter u ovome podrucju u jadranskoj regiji. Ministrica Divjak naglasila je važnost HPC-a i za javni i za privatni sektor te pozvala EK, odnosno Glavnu upravu na cijem je Viola celu, na daljnje jacanje suradnje s RH.

Priopćenja