Ministar Zdravko Maric sudjelovat ce na sastanku Vijeca ministara za ekonomske i financijske poslove

Ministar financija Republike Hrvatske Zdravko Maric, sudjelovao je ce na sastanku Vijeca ministara za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs - ECOFIN). Neposredno prije samog sastanka Vijeca ECOFIN, u okviru radnog dorucka, predsjedavajuci Euroskupine izvijestio je ministre financija o zakljuccima s redovnog sastanka koji se održava dan ranije, a Komisija je uz predstavljanje gospodarskih prognoza predstavila i nedavne zakonodavne prijedloge o Europskoj investicijskoj stabilizacijskoj funkciji, Programu potpore strukturnim reformama te o Programu InvestEU koji objedinjuje financijske instrumente EU-a koji su trenutno na raspolaganju kao potpora ulaganjima u EU. U zakonodavnom dijelu sastanka ministri su imali razmjenu mišljenja o dva porezna dosjea; izmjeni prijedloga Direktive o zajednickom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene opceg mehanizma prijenosa porezne obveze te o izmjeni prijedloga Direktive u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i casopise. U nezakonodavnom dijelu sastanka, AT PRES je predstavilo svoje prioritete u podrucju rada Vijeca ECOFIN-a kao i plan rada oko poreznih dosjea, a nastavno na zakljucke Europskog vijeca. Zakljucno, Vijece ECOFIN je odobrilo zajednicke poruke EU-a za sastanak skupine G20 koji ce se održati 21. i 22. srpnja 2018. u Buenos Airesu.

Priopćenja