Ministar Fuchs na sastanku Vijeća za konkurentnost Europske unije

  • Slika
  • Slika
  • Slika
Ministar Fuchs sudjelovao je na sastancima Vijeća ministara znanosti i ministara nadležnih za svemir Europske unije, koji su se održali 10. lipnja u Luksemburgu. 

U dijelu sastanka na temu znanosti, ministri Europske Unije usvojili su Zaključke Vijeća na sljedeće teme: otvorena znanost, međunarodna suradnja u istraživanjima i inovacijama te europske misije. 

Cilj ovih Zaključaka Vijeća je koordinirana, zajednička politička poruka i smjer za daljnju provedbu ovih politika na razini Unije. 

Nadalje, ministri su razmijenili i mišljenja o mjerama za mlade istraživače u doba krize. 

Na sastanku za dio  svemira, usvojeni su Zaključci Vijeća na teme upravljanja svemirskim prostorom i budućnosti programa Copernicus. 

Ministri su razmijenili mišljenja o daljnjoj provedbi, konkurentnosti i otpornosti Svemirskog programa Unije. 

Trenutna geopolitička situacija postavlja brojne izazove pred ovaj sektor i Unija mora dogovoriti načine na koje će osigurati da neovisno pokrije cijeli lanac vrijednosti i ostane globalno konkurentna u ovome području.

Pisane vijesti