Državni tajnik Bujanović na sastanku Vijeća za konkurentnost (industrija i unutarnje tržište) u Bruxellesu

  • Slika
  • Slika
Državni tajnik Hrvoje Bujanović sudjelovao je na sastanku Vijeća za konkurentnost (industrija i unutarnje tržište) 2. ožujka 2023. u Bruxellesu.

Na sastanku su usvojeni opći pristupi za Direktivu o ugovorima o financijskim uslugama sklopljenima na daljinu i Uredbu o uslugama kratkoročnog iznajmljivanja smještaja. Nakon usvojenih općih pristupa za zakonodavne prijedloge uslijedit će pregovori s Europskim parlamentom.

Hrvatska je podržala usvajanje općeg pristupa za Prijedlog direktive o ugovorima o financijskim uslugama sklopljenima na daljinu. Cilj ove direktive je modernizirati važeća pravila u svjetlu digitalizacije, tj. unaprijediti razinu zaštite prava potrošača i potaknuti prekogranično pružanje financijskih usluga na jedinstvenom tržištu. Državni tajnik Bujanović je podržao pojašnjenje definicije financijske usluge u pogledu usluga stambene štednje te odredbe kojom se omogućava potrošaču da sačuva pisanu korespondenciju s trgovcem na trajnom mediju. Izrazio je žaljenje što je obveza trgovaca da daju predugovorne informacije o profilu rizika i nagrade izbrisana iz teksta te naglasio da će Hrvatska ovo pitanje nastaviti zagovarati tijekom sljedeće faze pregovora o ovom Prijedlogu jer smatra da je to korisno za potrošače.

Sve države članice su podržale usvajanje općeg pristupa za Uredbu o uslugama kratkoročnog iznajmljivanja smještaja. Cilj ove Uredbe je povećanje transparentnosti u segmentu kratkoročnog iznajmljivanja smještaja i usklađen okvir za prikupljanje i dijeljenje podataka između internetskih platformi i javnih tijela. Državni tajnik Bujanović je istaknuo da je u nedavno usvojenoj hrvatskoj Strategiji razvoja održivog turizma do 2030. prepoznata važnost ove Uredbe za održivost turističkog ekosustava.

Ususret sastanku Europskog vijeća koje će se održati 23-24. ožujka o.g., održana je rasprava o „Dugoročnoj konkurentnosti i produktivnosti – 30 godina unutarnjeg tržišta“. Europska komisija je za 16. ožujka 2023., najavila objavu Komunikacije „Jedinstveno tržište nakon 30 godina”.

Pisane vijesti