Državna tajnica Metelko-Zgombić na sastanku Vijeća za opće poslove

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić sudjelovala je 29. siječnja 2024. godine na sastanku Vijeća za opće poslove u Bruxellesu, prvim u okviru belgijskog predsjedanja Vijećem EU-a. Na dnevnom redu bilo je predstavljanje prioriteta belgijskog Predsjedništva Vijećem EU-a, orijentacijska rasprava o Paketu mjera za obranu demokracije, te rasprava po državama članicama u okviru Godišnjeg dijaloga o vladavini prava.
Belgijsko predsjedništvo predstavilo je šest prioriteta svog predsjedanja Vijećem EU-a do kraja lipnja ove godine: demokratske vrijednosti, vladavina prava i jedinstvo; dugoročna konkurentnost i jačanje unutarnjeg tržišta; zelena i pravedna tranzicija; ambiciozna socijalna agenda i potrebe zdravstva; zaštita ljudi i granica; otporna, autonomna i globalno jača Europa. Kao glavni horizontalni prioritet istaknuta je daljnja sveobuhvatna podrška i pomoć Ukrajini.
Vijeće je održalo prvu orijentacijsku raspravu o Paketu mjera za obranu demokracije kojeg je Europska komisija objavila u prosincu 2023., s ciljem obrane i jačanja demokratskih procesa, jačanja otpornosti izbornih procesa, suzbijanja prijetnje vanjskog uplitanja većom transparentnošću te poticanja sudjelovanja građana u oblikovanju javnih politika, u kontekstu europskih izbora u lipnju ove godine. Središnji element paketa je prijedlog Direktive o ujednačavanju zahtjeva glede transparentnosti zastupanja interesa u ime trećih zemalja na unutarnjem tržištu. Državna tajnica Metelko-Zgombić podržala je načela i ciljeve Paketa istaknuvši njegovu važnost za demokratska društva i navodeći da je Hrvatska započela detaljno razmatranje svih njegovih elemenata. Hrvatska pozdravlja rad na predloženoj direktivi te glede uređenja transparentnosti lobiranja, napose u kontekstu utjecaja trećih država, smatra važnim da se na razini EU-a uzme u obzir da neke države već imaju ili razvijaju vlastite zakonodavne okvire u tom području. Državna tajnica Metelko-Zgombić je ujedno izvijestila da je Hrvatska započela po prvi put postupak uređenja područja lobiranja te je u studenom prošle godine pripremljen Nacrt prijedloga Zakona o lobiranju, u skladu s međunarodnim standardima, koji je upućen u prvo čitanje u Hrvatski sabor.
U okviru redovitog Godišnjeg dijaloga o vladavini prava u EU, temeljem Godišnjeg izvješća Europske komisije iz srpnja 2023., održana je rasprava o četiri države članice - Španjolskoj, Francuskoj, Italiji i Hrvatskoj. U svom izlaganju državna tajnica Metelko-Zgombić je izvijestila o glavnim aktivnostima koje su poduzete u Hrvatskoj od objave Izvješća u srpnju 2023. godine, te se osvrnula na preporuke koje je Europska komisija navela u Izvješću. U neformalnoj raspravi države članice su imale priliku usporediti svoja iskustva te razmotriti kako izazove tako i pozitivne trendove u državama članicama.

Pisane vijesti