19. - 20. studeni 2018. Sastanak Vijeca za vanjske poslove (FAC Defence)

U Bruxellesu se 19. i 20. studenog 2018. godine održao sastanak Vijeca za vanjske poslove (FAC Defence) na kojem je sudjelovao potpredsjednik Vlade i ministar obrane Republike Hrvatske Damir Krsticevic. Prvog dana, 19. studenog 2018. godine na zajednickoj sjednici ministara vanjski poslova i ministara obrane, uz sudjelovanje potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Marije Pejcinovic Buric, raspravljalo se o napretku u provedbi sigurnosno-obrambenih inicijativa u okviru EU-a koje su pokrenute usvajanjem Globalne strategije EU. Ministri su tom prilikom usvojili Zakljucke o sigurnosti i obrani koji daju smjernice za daljnji rad u cilju postizanja dogovorene razine ambicije. Najveci naglasak je stavljen na stalnu strukturiranu suradnju (PESCO), posebno u kontekstu sedamnaest novo pokrenutih PESCO projekata, Koordinirani godišnji pregled obrane (CARD), Europski obrambeni fond (EDF), sposobnosti za vojno planiranje i provodenje misija, vojnu pokretljivost te prijedlog za uspostavu Europskog instrumenta za potporu miru. Drugog dana sastanka, 20. studenog 2018. godine ministri obrane EU-a su razmotrili napredak provedbe Zajednicke izjave iz Varšave o suradnji EU-a i NATO-a s naglaskom na vojnu pokretljivost te suocavanje s hibridnim prijetnjama, pri cemu su kao konkretni rezultati istaknuti suradnja u okviru Europskog centra izvrsnosti za borbu protiv hibridnih prijetnji te PESCO projekt „Vojna pokretljivost“. Obje organizacije su se složile kako jaca EU znaci i jaci NATO, uz nužnu komplementarnost, transparentnost i partnerstvo. Na sjednici o EU-NATO suradnji sudjelovao je i glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. Ministri su takoder razmijenili mišljenja o statusu operacija i misija koje se provode u okviru Zajednicke sigurnosne i obrambene politike EU te su naglasili važnost daljnjeg rada na unaprjedenju mehanizama i sposobnosti u njihovoj potpori, kao i na sinergiji civilnih i vojnih misija. Ministar Krsticevic takoder je sudjelovao na Upravljackom odboru Europske obrambene agencije na kojoj su razmotrene aktivnosti koje Agencija provodi u potpori državama clanicama, posebno u kontekstu najnovijih obrambenih inicijativa. Pored formalnog dijela sastanka Vijeca za vanjske poslove na marginama sastanka ministri obrane Hrvatske, Ceške, Madarske, Poljske i Slovacke su potpisali Notu o pristupanju Ministarstva obrane Republike Hrvatske Borbenoj skupini EU, koja ce pod vodstvom Republike Poljske biti u stanju pripravnosti u drugoj polovici 2019. godine.

Priopćenja