Zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova Klisovic na neformalnom sastanku politickih direktora EU-a

Zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova Joško Klisovic sudjelovao je 13. i 14. sijecnja 2014. u Ateni na neformalnom sastanku politickih direktora EU-a u organizaciji Grcke, koja predsjeda Vijecem EU. Politicki direktori su, u nazocnosti posebnog predstavnika EU-a Franz-Michaela Mellbina, razmotrili daljnji angažman EU-a u Afganistanu, predsjednicke izbore predvidene za travanj ove godine i sigurnosne prilike uoci predvidenog povlacenja medunarodnih snaga. Na dnevnom redu sastanka bila je i situacija u Južnom susjedstvu. Poseban naglasak stavljen je na pripreme za predstojecu mirovnu konferenciju o Siriji 22. sijecnja 2014. u Montreuxu, dogadanja oko uništavanja kemijskog oružja te izuzetno teške humanitarne situacije u toj zemlji. Razmotreni su i aktualna situacija i izgledi buduceg angažmana EU-a u Egiptu, Libiji i Tunisu te napredak u pregovorima o iranskom nuklearnom programu i Bliskoistocnom mirovnom procesu. Razgovaralo se i o situaciji u Srednjoafrickoj Republici i Južnom Sudanu te kratkorocnim i dugorocnim aktivnostima EU-a u ovoj regiji. Tema sastanka bila su i aktualna dogadanja, politike i programi borbe protiv terorizma, ukljucujuci i odgovor na prijetnju stranih boraca, odnosno gradana EU-a koji se odlucuju na angažman u Siriji. Poseban naglasak stavljen je i na dogadaje u Ukrajini, politiku Istocnog partnerstva i korake prema sastanku na vrhu Istocnog partnerstva u Rigi 2015. Zamjenik ministrice Klisovic založio za posvecivanje vece pažnje pitanjima i odnosima s državama Središnje Azije, a posebice za zadržavanje fokusa EU-a na Bosni i Hercegovini u predstojecem razdoblju.

Priopćenja