Zamjenica ministra obrane RH Višnja Tafra na neformalnom sastanku ministara obrane EU 20. i 21. veljace u Ateni

Zamjenica ministra obrane Višnja Tafra sudjelovala je na neformalnom sastanku ministara obrane Europske unije 20. i 21. veljace u Ateni. Ovo je bio prvi sastanak ministara obrane EU koji je održan nakon sastanka Europskog vijeca 19. i 20. prosinca 2013. u Bruxellesu, posvecenog obrani i sigurnosti. Sastanku su prisustvovali Glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen i UN-ov podtajnik za mirovne operacije Herve Ladsous. Na sastanku se raspravljalo o rezultatima Europskog vijeca, Zajednickoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, pružanju potpore partnerskim zemljama i organizacijama u izgradnji kapaciteta, razvoju politickog okvira za sustavnu i dugorocnu obrambenu suradnju te nacinima za poboljšanje suradnje na projektima. Zamjenica ministra obrane Tafra u svojem se obracanju osvrnula na rezultate Europskog vijeca održanog u prosincu 2013. te naglasila važnost zadržavanja fokusa na pitanjima obrane i tada dogovorenim ciljevima. Dala je snažnu podršku izradi Strategije pomorske sigurnosti EU, u cemu ce Hrvatska imati aktivnu ulogu, a u okviru nje posebno se osvrnula na važnost mediteranskog podrucja, zbog pogoršane sigurnosne situacije u Sjevernoj Africi, Sahelu i na Bliskom Istoku. Osvrnula se i na situaciju u BiH u svjetlu nedavnih dogadaja te istaknula da ona traži dublji angažman EU-a, kako u smislu razumijevanja politicke, socijalne i ekonomske realnosti, tako i uvažavanja posebnosti Bosne i Hercegovine u procesu njezinog približavanja Europskoj uniji i NATO-u. Ministri su razgovarali i o operacijama Europske unije, o kojima su ih izvijestili njihovi zapovjednici. Završni dio sastanka bio je posvecen situaciji u Srednjoafrickoj Republici, kao i pripremama za pokretanje operacije EU u toj državi (EUFOR CAR).

Priopćenja