Treci godišnji „Balkan and Adriatic Oil and Gas Summit,“ Atena, 1-3. listopada 2014.

U Ateni je 1-3. listopada o. g. održan treci godišnji „Balkan and Adriatic Oil and Gas Summit,“ skup koji se bavio aktualnim stanjem i perspektivama razvoja u istraživanju i korištenju ugljikovodika u Jugoistocnoj Europi, kao i buducim projektima u cilju osiguranja energetske sigurnosti na ovom podrucju. U tom se kontekstu skup bavio pitanjima koja su vrlo znacajna i za Republiku Hrvatsku, pa su na njemu sudjelovali predstavnici Hrvatske agencije za ugljikovodike, INA-e i Plinacro-a. Tom su prigodom prezentacije održali Barbara Dolic, predsjednica Uprave Hrvatske agencije za ugljikovodike, Lilit Cota, direktorica istraživanja u INA-i i Vladimir ?urovic, direktor strateškog razvoja Plinacro-a. U izlaganjima gde Doric i Cota naglasak je bio stavljen na prikaz trenutacnog stanja u vezi otvorenih natjecaja za dodjelu licenci za istraživanje i iskorištavanje ugljikovodika u Jadranskom moru odnosno u kontinentalnoj Hrvatskoj, koji su i tijeku i završavaju 3. studenoga o. g, odnosno 18. veljace 2015. godine te na aktualne mjere za privlacenje stranih investicija na ovom podrucju. Gospodin ?urovic je u svom izlaganju iznio trenutacnu situaciju u vezi s proizvodnjom, distribucijom i korištenjem prirodnog plina u Hrvatskoj, kao i ukazao na buduci razvoj na ovom podrucju, osobito u vezi s predvidenim spajanjem Trans-jadranskog plinovoda (Trans-adriatic pipeline, TAP) i Jonsko-jadranskog plinovoda (Ionian- Adriatic pipeline, IAP) u Fieri u Albaniji. Hrvatski su izlagaci nakon održanih prezentacija odgovarali i na pitanja prisutnih. Dan uoci konferencije održana je i konferencija za medije, na kojoj je nastupio hrvatski veleposlanik u Ateni dr. Ivan Velimir Starcevic. On je kao prioritete Republike Hrvatske na podrucju energetske sigurnosti istaknuo planiranu konstrukciju LNG terminala na otoku Krku kao pocetne tocke plinskog koridora Sjever - Jug, koji bi povezivao Jadransko i Balticko more, te povezivanje TAP i IAP plinovoda, a takoder je ukazao na natjecaje za dodjelu licenci za istraživanje i iskorištavanje ugljikovodika u Jadranskom moru odnosno u kontinentalnoj Hrvatskoj, koji su u tijeku.

Priopćenja