Pomocnik Marušic na Konferenciji o Strategiji EU za jadransko-jonsku regiju

Konferencija o Strategiji EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) u organizaciji grckog predsjedništva i Europske komisije održana je u Ateni 6. i 7. veljace 2014. Uz brojne ministre vanjskih poslova zemalja sudionica Strategije, na konferenciji su sudjelovali grcki premijer te visoki predstavnici Europske komisije, Odbora regija, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Republiku Hrvatsku je predstavljao pomocnik ministrice za europske poslove Hrvoje Marušic. Strategija EU za jadransku i jonsku regiju obuhvaca cetiri države clanice EU (Hrvatsku, Grcku, Italiju i Sloveniju) te cetiri države regije Jugoistocne Europe (Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju). Jedan od kljucnih ciljeva Konferencije je i podizanje svijesti šire javnosti o pripremama za novu Strategiju koja se planira usvojiti u drugoj polovici 2014. Poticanje gospodarskog rasta, smanjenje nezaposlenosti te veca gospodarska i socijalna kohezija glavni su izazovi Jadransko-jonske regije o kojima se razgovaralo na konferenciji kao i o mogucim dugorocnim i održivim rješenjima koje može ponuditi makroregionalna perspektiva. Strategija je usko povezana s jednim od glavnih prioriteta grckog predsjedavanja u prvoj polovici 2014. a to su rast, zapošljavanje i kohezija te pomorskom politikom kao tematikom koja ce horizontalno utjecati na prioritete EU Predsjedništva. Pomocnik ministrice Marušic sudjelovao je i na posebnom sastanku Jadransko-jonskog vijeca koji je okupio ministre vanjskih poslova zemalja clanica Jadransko – jonske inicijative te na sastanku nacionalnih kontakt tocaka Strategije EU za jadransku i jonsku regiju s povjerenikom EK Johannesom Hahnom. Na marginama plenarnog dijela Konferencije pomocnik ministrice Marušic se sastao s državnim tajnikom i glavnim pregovaracem Crne Gore Aleksandrom Andrijom Pejovicem. Pomocnik Marušic razgovarao je u Ateni i s glavnim direktorom Zaklade Helenske Republike za europsku i vanjsku politiku (ELIAMEP) dr. Thakosom Dokosom. Drugog dana konferencije, u petak 7. veljace, održane su paralelne tematske radionice za cetiri stupa buduce Strategije: „Poticanje inovativnog pomorskog i morskog rasta“, „Povezivanje regije“, „Ocuvanje, zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša“ i „Povecanje atraktivnosti regije“.

Priopćenja