Boravak u Ateni gde Nade Turine-?uric, predsjednice Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora

U Ateni je 16-17. ožujka održan sastanak predsjednika odbora nacionalnih parlamenata država clanica Europske unije za pomorstvo, promet i gospodarstvo. U ime Hrvatskoga sabora na sastanku je sudjelovala Nada Turina-?uric, predsjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Teme sastanka bile su: „Plavi rast: održivi rast plavog gospodarstva“, „Povezana Europa - EU prometna politika: instrument za razvoj i zapošljavanje“ i „Malo i srednje poduzetništvo - lakši pristup financiranju“. Uvodna izlaganja o prvoj temi podnijele su Maria Damanaki, Europska povjerenica za pomorstvo i ribarstvo, Olga Kefalogianni, ministrica turizma Grcke i Isabella Ryckbost, tajnica Europske udruge morskih luka (ESPO). U strategiji je izdvojeno pet podrucja s najvecim potencijalom rasta i najperspektivnijih za otvaranje novih radnih mjesta: „plava” energija, akvakultura, turizam, morski mineralni resursi i „plava” biotehnologija. Takoder se raspravljalo o važnosti pomorske sigurnosne strategije Europske unije. U njoj su naznaceni morski interesi Europske unije na medunarodnoj razini, rizici i prijetnje te nacini kako ih prevladati. Ocekuje se da ce se za vrijeme predsjedanja Italije EU intenzivirati promocija ovih politika i da ce 2014. godina biti zabilježena kao godina Mediterana. U tom smislu, zastupnici su se u svojim raspravama posebno osvrnuli na ciljeve Strategije Europa 2020, koji se odnose na „plavi rast“ odnosno održivo korištenje mora kao resursa za postizanje održivog gospodarskog rasta i napretka. Tijekom rasprave predsjednici nadležnih odbora razmijenili su mišljenja o svim aspektima prometne politike Europske unije koji ce doprinijeti stvaranju jedinstvenog unutarnjeg prometnog tržišta, kao jednog od vitalnih preduvjeta za omogucavanje gospodarskog rasta i povecanja zaposlenosti, kao i konkurentnosti europskih tvrtki na svjetskom tržištu. Završna rasprava bila je na temu malog i srednjeg poduzetništva kroz pristup financiranja. Samo u 2013. godini za potpore malim i srednjim poduzecima uloženo je 21,9 milijardi eura. Europska investicijska banka namjerava i dalje podržavati razvoj malih i srednjih poduzeca, posebice onih koji se temelje na novim idejama i inovativnim tehnologijama.

Priopćenja