Veleposlaniku Paru uruceno pocasno predsjedanje CIDIC-om

Belgijski Europski centar za gospodarsku, akademsku i kulturnu diplomaciju (European Centre for Economic, Academic and Cultural Diplomacy - CIDIC) urucio je veleposlaniku Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji Jošku Paru pocasno šestomjesecno predsjedanje Upravnim odborom Centra. Privremeno pocasno predsjedanje veleposlaniku Paru uruceno je na svecanosti održanoj 6. sijecnja 2020. u sjedištu Centra u briselskom Ophem dvorcu. Rotirajuce pocasno šestomjesecno predsjedanje Upravnim odborom CIDIC je dodijelio hrvatskom veleposlaniku kao diplomatskom predstavniku u Belgiji države clanice Europske unije koja predsjeda Vijecem Europske unije. Veleposlanik Paro održao je prigodni govor u kojemu je predstavnike i clanove CIDIC centra, nazocne belgijske gospodarstvenike te clanove diplomatskog zbora upoznao s programom i prioritetima predsjedanja Republike Hrvatske Vijecem EU-a. Nazocne je upoznao s kljucnim kretanjima hrvatskog gospodarstva te naznacio otvorenost i potencijale hrvatske strane za jacanje bilateralnih gospodarskih i znanstvenih odnosa. Ukazao je na želju Hrvatske za izgradnjom snažnije suradnje i pozvao predstavnike belgijskog gospodarskog sektora na susret u sklopu konferencije koju CIDIC pod nazivom DEAC Days (Diplomatic, Economic, Academic and Cultural Days) priprema održati u razdoblju od 15. do 17. travnja 2020. u Zagrebu. CIDIC posjeduje zapaženu reputaciju europskog centra za ekonomsku diplomaciju i povezuje belgijske diplomatske i gospodarske institucije i aktere s glavnim nositeljima europskih diplomatskih, politickih, ekonomskih, akademskih i kulturnih aktivnosti. Centar cini dinamicnu platformu i okuplja diplomate, politicare, gospodarske i trgovinske komore i institucije, multinacionalne kompanije, belgijske tvrtke i gospodarske institucije, te djeluje uz potporu Mreže sveucilišta europskih prijestolnica ( Network of Universities from the Capitals Europe - UNICA). Moto djelovanja CIDIC centra je diplomacija u službi gospodarstva, a glavni cilj je jacanje gospodarskih veza izmedu država clanica EU-a. Centar prioritetno djeluje u smjeru postizanja neformalnih susreta s ciljem ostvarivanja direktnih kontakata izmedu najvažnijih nositelja aktivnosti ekonomskih diplomacija država clanica EU. CIDIC time osigurava susrete belgijskih gospodarstvenika s politickim, diplomatskim, gospodarskim te akademskim i kulturnim krugovima države clanice koja aktualno predsjeda Vijecem EU-a. Tijekom posljednjih dvanaest godina Centar je održao godišnje susrete u dvanaest država clanica koje su predsjedale Vijecem EU, a posljednji susreti ili konferencije održane su u Finskoj, Rumunjskoj, Austriji i Bugarskoj.

Priopćenja